W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

NEWURBPACT - nowy model urbanizacji w Polsce

Logotypy NCBiR, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwa Rozwoju i Uczelni Łazarskiego

Projekt pn. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” (NEWURBPACT) realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Głównym celem projektu jest wypracowanie wzorcowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w kraju oraz przygotowanie ich do wdrożenia do zasadniczego nurtu polityk państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa.

Rozwiązania te mają służyć podniesieniu jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnienia jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce, w tym zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast, które stanowią jedno z głównych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych.

Beneficjent: Konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rozwoju (Lider konsorcjum), Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 6 097 070 zł  

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=17357&L=786