W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO)

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia:BDG-V.2611.6.2019.PC
  • Data rozpoczęcia: 03.06.2019
  • Data zakończenia: 03.09.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Uwaga! Od dnia 6 czerwca br. do odwołania - zamknięte będzie wejście główne do budynku od strony Pl. Trzech Krzyży 3/5. Ruch osobowy do budynku odbywać się będzie wejściem od strony ul. Wspólnej przy Sali pod kopułą. Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <tr> <td>TRYB UDZIELANIA ZAM&Oacute;WIENIA</td> <td>usługi społeczne</td> </tr> <tr> <td>RODZAJ ZAM&Oacute;WIENIA</td> <td>usługa</td> </tr> <tr> <td>OSOBY DO KONTAKTU</td> <td>Paweł Cichecki</td> </tr> <tr> <td>KONTAKT</td> <td>zamowienia@mpit.gov.pl</td> </tr> <tr> <td>Termin składania ofert</td> <td>19 czerwca 2019</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 lipca 2019 r. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum firm: Krajowa Izba Gospodarcza, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 oraz World Expo International Sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Uzasadnienie faktyczne: Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, które zostało określone w Ogłoszeniu. Uzasadnienie prawne: Art. 138o ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący”. Informacja o udzieleniu zamówienia: Zamawiający w dniu 17 lipca 2019 r. udzielił zamówienia Wykonawcy występującemu wspólnie: Krajowej Izbie Gospodarczej , ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa oraz World Expo International Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.

Materiały

Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_03062019.pdf
Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_03062019.pdf 0.07MB
IWZ​_03062019.pdf
IWZ​_03062019.pdf 0.15MB
Zal​_1​_SOPZ​_03062019.pdf
Zal​_1​_SOPZ​_03062019.pdf 0.18MB
Zal​_1​_do​_SOPZ​_warunki​_techniczne​_03062019.pdf
Zal​_1​_do​_SOPZ​_warunki​_techniczne​_03062019.pdf 0.33MB
Zal​_2​_wzor​_umowy​_03062019.pdf
Zal​_2​_wzor​_umowy​_03062019.pdf 0.15MB
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_03062019.docx
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_03062019.docx 0.08MB
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_03062019.docx
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_03062019.docx 0.08MB
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_03062019.doc
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_03062019.doc 0.11MB
Zal​_6​_do​_umowy​_powierzenie​_RODO​_03062019.pdf
Zal​_6​_do​_umowy​_powierzenie​_RODO​_03062019.pdf 0.09MB
Zal​_6​_wykaz​_uslug​_03062019.doc
Zal​_6​_wykaz​_uslug​_03062019.doc 0.09MB
Zal​_7​_wykaz​_osob​_03062019.doc
Zal​_7​_wykaz​_osob​_03062019.doc 0.06MB
Zal​_8​_FO​_03062019.doc
Zal​_8​_FO​_03062019.doc 0.06MB
Wyjasnienia​_IWZ​_z​_dnia​_11062019.pdf
Wyjasnienia​_IWZ​_z​_dnia​_11062019.pdf 0.07MB
Mapa​_hali​_B1​_11062019.pdf
Mapa​_hali​_B1​_11062019.pdf 0.24MB
Wizualizacja​_polskiego​_stoiska​_1​_11062019.jpg
Wizualizacja​_polskiego​_stoiska​_1​_11062019.jpg 0.11MB
Wizualizacja​_polskiego​_stoiska​_2​_11062019.docx
Wizualizacja​_polskiego​_stoiska​_2​_11062019.docx 0.01MB
Wyjasnienia​_zmiany​_IWZ​_z​_dnia​_14062019.pdf
Wyjasnienia​_zmiany​_IWZ​_z​_dnia​_14062019.pdf 0.09MB
IWZ​_po​_zmianach​_z​_dnia​_14062019.pdf
IWZ​_po​_zmianach​_z​_dnia​_14062019.pdf 0.15MB
Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_po​_zmianach​_z​_dnia​_14062019.pdf
Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_po​_zmianach​_z​_dnia​_14062019.pdf 0.07MB
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_6PC19​_19062019.pdf
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_6PC19​_19062019.pdf 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2019 12:07 Paweł Cichecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Cichecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO) 1.6 22.07.2019 11:59 Paweł Cichecki
Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO) 1.5 09.07.2019 15:15 Milena Kuś
Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO) 1.4 19.06.2019 11:55 Paweł Cichecki
Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO) 1.3 14.06.2019 12:33 Paweł Cichecki
Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO) 1.2 11.06.2019 11:55 Paweł Cichecki
Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO) 1.1 05.06.2019 14:33 Paweł Cichecki
Organizacja dużego przedsięwzięcia promocyjnego w celu zwiększenia rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki na rynkach azjatyckich uznawanych za perspektywiczne w ramach wielobranżowych targów China – ASEAN EXPO (CAEXPO) 1.0 03.06.2019 12:07 Paweł Cichecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP