W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pakiet MŚP

17.07.2019

Mężczyzna trzyma pudełko z napisem "Pakiet MŚP", za nim tablica z wykresem: w górę strzałka z pieniędzmi, w dół - z dokumentami

Pakiet MŚP to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców – zwłaszcza małych i średnich – zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. Są to m.in.:

 • uznanie wartości pracy małżonka za koszt podatkowy;
 • jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł;
 • uwolnienie 5 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP;
 • skrócenie - ze 150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT;
 • poszerzenie kategorii „małego podatnika”, czyli podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Pakiet to nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Przepisy Pakietu poprawiają płynność firm i zmniejszają obciążenia biurokratyczne w prawie podatkowym. PObniżają również koszty funkcjonowania pracodawców.

Opis kluczowych rozwiązań:

Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

Jedno z rozwiązań przewidzianych w ustawie polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów właściciel firmy może uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.  Dotyczy to również małoletniego dziecka.

Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) jest przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Rozwiązanie to oznacza korzyść dla co najmniej kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

Ustawa przewiduje też możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na wcześniej obowiązujących zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku).

Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku, w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów.

Taka zamiana pozytywnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa. Dodatkowo, przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograniczone zostają niezbędne formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty składamy tylko raz).

Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych

Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmuje pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wcześniej pracodawca ponosił koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia. Ustawa zlikwidowała nadmiarowe obowiązki, jakie wcześniej mieli pracodawcy i w efekcie obniża ich koszty funkcjonowania.

Ustawa podniosła także - z 20 do 50 pracowników - próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

Mały podatnik

Nowela podniosła próg sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status "małego podatnika" to ułatwienia w amortyzacji oraz wpłacaniu zaliczek na PIT i CIT.

"Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja, w porównaniu do liniowego rozliczania, oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia. Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł.

Kolejny przywilej "małego podatnika" to kwartalny sposób rozliczania zaliczek - przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów - 4 przelewy zamiast 12.

Rozwiązanie to obejmie ok. 25 tys. przedsiębiorców.

Pozostałe wybrane ułatwienia:

 • Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata).

 • Zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to dotyczy wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

 • Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną - wcześniej formularze były bardzo zróżnicowane, opracowywały je samorządy. Utrudniało to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.

 • Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

 • Zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

 • Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o. o. Możliwe stało się np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzono również regułę zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

 • Jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki. Pozwoliło to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

 • Skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni.

 • Możliwość wezwania ubezpieczonego - telefonicznego lub mailowego - przez ZUS lub pracodawcę do kontroli czasowej niezdolności do pracy.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.04.2020 09:35 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
19.07.2019 10:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska