W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

StopSmog

14.08.2019

Logo z napisem Rządowy program Stop Smog

Dla Gmin – Program STOP SMOG - wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres Programu:

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Okres realizacji: do 3 lat

Forma wsparcia: dotacja

Wnioskodawca: gmina

Wysokość dofinansowania dla gminy: do 70%

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Programie?

 1. Przygotować dokumenty

 2. Wypełnić wniosek o dofinansowanie
  We wniosku Gmina powinna określić:
  a) planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych
  b) szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)
  c) ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania  (w min. 80% budynków objętch przedsięwzięciami niskoemisyjnymi)
  - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
  Ponadto do wniosku należy dołączyć przyjęty w drodze uchwały gminny program niskoemisyjny.

 3. Złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa (ocena wniosku trwa do 30 dni)

 4. Złożyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem a Gminą

 5. Podpisać porozumienie z Ministrem

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Zapraszamy do kontaktu

E-mail: termomodernizacja@mr.gov.pl

Marcin Jaczewski, tel. 22 411 92 49, Marcin.Jaczewski@mr.gov.pl

Przemysław Hofman – z-ca dyrektora departamentu, tel. 22 411 94 95, Przemyslaw.Hofman@mr.gov.pl

Więcej informacji o Programie w poniższych materiałach

Materiały

Prezentacja o Programie Stop Smog
prezentacja​_Program​_Stop​_Smog​_2505​_wersja​_online.pdf 1.04MB
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej​_zadawane​_pytania​_-​_STOP​_SMOG​_19122019.pdf 0.54MB
Wniosek o współfinansowanie Program Stop Smog
Wniosek​_o​_współfinansowanie​_STOP​_SMOG​_24062020.docx 0.11MB
Załącznik do Wniosku STOP SMOG
załącznik​_do​_Wniosku​_Stop​_Smog​_(harm​_rzecz-fin)​_A3.xlsx 0.02MB
Instrukcja do Wniosku STOP SMOG
Instrukcja​_do​_Wniosku​_WoW​_19122019.pdf 0.45MB
Wzór Porozumienia wraz załącznikami
Porozumienie​_-​_wersja​_19122019.7z 0.14MB
Przykładowy GPN - Skawina
Przykładowy​_GPN​_Skawina.pdf 1.45MB
Pismo Ministerstwa Finansów ws. podatku VAT w Programie Stop Smog (26.06.2020)
Pismo​_Ministra​_Finansów​_ws​_VAT.pdf
Interpretacja KIS ws. podatku VAT w Programie Stop Smog (25.06.2020)