W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

StopSmog

14.08.2019

Logo z napisem Rządowy program Stop Smog

Dla Gmin – Program STOP SMOG - wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres Programu:

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Okres realizacji: do 3 lat

Forma wsparcia: dotacja

Wnioskodawca: gmina

Wysokość dofinansowania dla gminy: do 70%

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Programie?

 1. Przygotować dokumenty

 2. Wypełnić wniosek o dofinansowanie
  We wniosku Gmina powinna określić:
  a) planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych
  b) szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)
  c) ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania  (w min. 80% budynków objętch przedsięwzięciami niskoemisyjnymi)
  - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
  Ponadto do wniosku należy dołączyć przyjęty w drodze uchwały gminny program niskoemisyjny.

 3. Złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa (ocena wniosku trwa do 30 dni)

 4. Złożyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem a Gminą

 5. Podpisać porozumienie z Ministrem

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Zapraszamy do kontaktu

E-mail: termomodernizacja@mpit.gov.pl

Marcin Jaczewski, tel. 22 262 92 49, Marcin.Jaczewski@mpit.gov.pl

Przemysław Hofman – z-ca dyrektora departamentu, tel. 22 262 94 95, Przemyslaw.Hofman@mpit.gov.pl

Więcej informacji o Programie w poniższych materiałach

Materiały

Prezentacja o programie STOP SMOG
MPiT​_prezentacja​_z​_podstawowymi​_informacjami​_o​_realizacji​_programu​_Stop​_Smog.pdf 1.01MB
FAQ STOP SMOG
Najczęściej​_zadawane​_pytania​_-​_STOP​_SMOG​_18072019.pdf 0.54MB
Zadania dla Gminy przed podpisaniem porozumienia
Zadania​_dla​_Gminy​_przed​_podpisaniem​_porozumienia​_syntetycznie.pdf 0.69MB
Wniosek o współfinansowanie STOP SMOG
Wniosek​_o​_współfinansowanie​_STOP​_SMOG​_18072019.docx 0.85MB
Załącznik do wniosku - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
załącznik​_nr​_3​_do​_Porozumienia​_Stop​_Smog​_-​_MPiT-Gmina​_(harm​_rzecz-fin)​_A3.xlsx 0.02MB
Instrukcja do wniosku STOP SMOG
Instrukcja​_do​_Wniosku​_STOP​_SMOG​_18072019.pdf 0.42MB
Wzór porozumienia między MPIT a gminą w sprawie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych
Porozumienie​_-​_nowa​_wersja​_31102019.zip 0.15MB