W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Umowy sprzedaży spółek rolno-spożywczych

Nadzorowanie zobowiązań z umów sprzedaży udziałów spółek rolno-spożywczych


W latach 2011-2012 w oparciu o Koncepcję prywatyzacji spółek rolno-spożywczych opracowaną w byłym Ministerstwie Skarbu Państwa, nastąpiło zbycie udziałów czterech następujących spółek, tzw. inseminacyjnych:

  • Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem,
  • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu,
  • Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
  • Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

Koncepcja zakładała m.in. nabycie udziałów przez producentów rolnych i pracowników na zasadach preferencyjnych. Umowy zawierają postanowienia zezwalające na zbycie udziałów:

  • jedynie na rzecz podmiotów wpisanych do księgi udziałów spółek według stanu na dzień ich zbycia lub obciążenia udziałów,
  • bez ograniczeń na zasadach ogólnych po upływie 10 lat od nabycia. 

Zobowiązania wynikające z umów zbycia udziałów obowiązują przez dziesięć lat. Na podstawie umów nabywcy zostali zobowiązani do składania Sprzedającemu - Skarbowi Państwa - reprezentowanemu obecnie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, oświadczeń dotyczących zbywania i obciążania udziałów, każdego roku do 31 stycznia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. W przypadku niedoręczenia Sprzedawcy ww. oświadczeń w terminie, kupujący bez osobnego wezwania są zobowiązani zapłacić kwotę gwarancyjną w wysokości 20% całkowitej ceny udziałów. Do składania oświadczeń zobowiązanych jest blisko 4 500 udziałowców ww. spółek.

Materiały

oświadczenie
DZA​_oświadczenie.doc 0.04MB

Oświadczenie należy wysyłać pocztą na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Zobowiązań i Analiz
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

 

Kontakt


Departament Zobowiązań i Analiz
tel. 22 262 98 07
faks 22 262 91 41
e-mail: sekretariatDZA@mpit.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 16:21 Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Osiecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Umowy sprzedaży spółek rolno-spożywczych 1.0 04.01.2019 16:21 Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP