W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2610.5.2019.MR
  • Data rozpoczęcia: 06.03.2019
  • Data zakończenia: 05.06.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu, Istotne Warunki Zamówienia, Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Załącznik Nr 2 – Wzór umowy, Załącznik nr 5 do umowy - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący autorskich praw majątkowych, Załącznik nr 6 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej, Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób, Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego. Informacje z dnia 15 marca 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ. Informacja z dnia 21.03.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (powiadomienie o wyniku). Informacja z dnia 29.03.2019 r. o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 21.03.2019 r Informacja z dnia 16.04.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (powiadomienie o wyniku) Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 10.05.2019

Materiały

Zał1​_IWZ​_OPZ​_eventy​_BDG-V261052019MR.pdf
Zał1​_IWZ​_OPZ​_eventy​_BDG-V261052019MR.pdf 0.30MB
Zał1​_OPZ​_sale​_BDG-V261052019MR.pdf
Zał1​_OPZ​_sale​_BDG-V261052019MR.pdf 0.37MB
Zał2​_IWZ​_Umowa​_BDG-V261052019MR.pdf
Zał2​_IWZ​_Umowa​_BDG-V261052019MR.pdf 0.22MB
Zał5​_Umowa​_oświadczenie​_BDG-V261052019MR.pdf
Zał5​_Umowa​_oświadczenie​_BDG-V261052019MR.pdf 0.07MB
Zał6​_Umowa​_umowapowierz​_BDG-V261052019MR.pdf
Zał6​_Umowa​_umowapowierz​_BDG-V261052019MR.pdf 0.24MB
Zal3​_IWZ​_oswiadczenie​_warunki​_BDG-V261052019MR.doc
Zal3​_IWZ​_oswiadczenie​_warunki​_BDG-V261052019MR.doc 0.04MB
Zal​_4​_IWZ​_oswiadczenie​_wykluczenie​_BDG-V261052019MR.docx
Zal​_4​_IWZ​_oswiadczenie​_wykluczenie​_BDG-V261052019MR.docx 0.03MB
Zal5​_IWZ​_grupa​_kapitalowa​_BDG-V261052019MR.doc
Zal5​_IWZ​_grupa​_kapitalowa​_BDG-V261052019MR.doc 0.05MB
Zał6​_IWZ​_WO​_BDG-V261052019MR.doc
Zał6​_IWZ​_WO​_BDG-V261052019MR.doc 0.07MB
Zał7​_IWZ​_FO​_BDG-V261052019MR.doc
Zał7​_IWZ​_FO​_BDG-V261052019MR.doc 0.23MB
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_519MR.pdf
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_519MR.pdf 0.20MB
IWZ​_519MR.pdf
IWZ​_519MR.pdf 0.24MB
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_BDG-V261052019MR.pdf
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_BDG-V261052019MR.pdf 0.06MB
Informacja​_o​_wyborze​_5MR19.pdf
Informacja​_o​_wyborze​_5MR19.pdf 0.02MB
powiadomienie​_o​_unieważnieniu​_5MR​_na​_stronę​_z​_dnia​_29032019.pdf
powiadomienie​_o​_unieważnieniu​_5MR​_na​_stronę​_z​_dnia​_29032019.pdf 0.18MB
Tabela​_wybór​_519MR​_ponwybor​_16042019.pdf
Tabela​_wybór​_519MR​_ponwybor​_16042019.pdf 0.12MB
Informacja​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_519MR.pdf
Informacja​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_519MR.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.03.2019 13:19 Milena Rogowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Milena Rogowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.8 09.07.2019 08:28 Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.7 10.05.2019 16:01 Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.6 16.04.2019 11:28 Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.5 16.04.2019 11:23 Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.4 29.03.2019 15:11 Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.3 21.03.2019 15:03 Piotr Szymański
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.2 21.03.2019 14:55 Piotr Szymański
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.1 15.03.2019 13:25 Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.0 06.03.2019 13:19 Milena Rogowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP