W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

VII posiedzenie Rady ds. Innowacyjności: Krajowy Program Odbudowy (KPO) to blisko 60 mld euro, które wzmocnią polską gospodarkę

11.09.2020

23,1 mld euro na granty i 34,2 mld euro na pożyczki - tyle ma wynieść budżet Krajowego Programu Odbudowy (KPO), który ma wzmocnić polską gospodarkę do 2026 roku. Najważniejsze zadania i reformy do zrealizowania w ramach KPO były głównym tematem piątkowego VII posiedzenia Rady ds. Innowacyjności pod przewodnictwem wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Ministrowie siedzą przy wspólnym stole, wszyscy zwróceni w jedna stronę, w środku Jadwiga Emilewicz.

Krajowy Program Odbudowy

Krajowy Program Odbudowy (KPO) ma być motorem i stymulatorem dla przedsiębiorstw i administracji państwowej do podejmowania działań i reform na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki, cyfryzacji i niskoemisyjności. Projekty wyłaniane są w 8 obszarach: infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.

Celem KPO jest wzmocnienie ekonomiczne państwa, ale także jego odporności gospodarczej i społecznej.

Program ma pomóc w szybkiej odbudowie gospodarki w czasie pandemii Covid-19, ale także zwiększyć jej konkurencyjność i autonomię w kluczowych sektorach.

Reformy w ramach programu będą trwać do lipca 2026 roku.

Proinnowacyjne ulgi podatkowe

W trakcie spotkania wicepremier Emilewicz poruszyła także kwestię ulg podatkowych, w tym ulgi promującej robotyzację przedsiębiorstw, która ma obowiązywać od 2021 roku.

Przedstawiła też dane dotyczące wykorzystania ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe B+R oraz ulgi IP Box.

Z ulgi B+R na prace badawczo-rozwojowe skorzystało w 2019 roku 1 tys. 277 podatników CIT oraz 1 tys. 192 podatników PIT. Podatnicy CIT odliczyli w ubr. od podstawy opodatkowania 2.162 mln zł (wzrost o 29%), a podatnicy PIT - 275 mln zł i było to więcej o 54%.

Z ulgi IP Box skorzystało w 2019 roku 1 tys. 650 podatników IP Boxa, a kwota zapłaconego przez nich „IP podatku” wyniosła 44 mln zł.

Program kosmiczny

Na posiedzeniu dyskutowano także nad projektem Krajowego Programu Kosmicznego do 2020 roku przedstawionym przez Polską Agencję Kosmiczną. Celem programu jest m.in. budowa silnego, konkurencyjnego polskiego sektora kosmicznego. Podczas spotkania uwypuklono rolę administracji publicznej w stymulowaniu popytu na dane satelitarne.

Spotkanie odbyło się w kancelarii Prezesa Rady Ministrów i było to już siódme posiedzenie istniejącej od czterech lat Rady. Jest ona najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd.

Rada ds. Innowacyjności

Zadaniem Rady jest proponowanie rozwiązań i podejmowanie działań, aby zwiększyć innowacyjność naszej gospodarki. Radzie przewodniczy minister rozwoju, a w jej składzie zasiadają ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego, funduszy i polityki regionalnej, finansów, cyfryzacji, zdrowia, edukacji narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz przedstawiciel KPRM.