W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół do prac nad projektem ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym

28.07.2020

Zadania

Zespół jest organem doraźnym wspomagającym prace resortu nad opracowaniem projektu nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w celu rozwoju kształcenia dualnego poprzez wprowadzenie systemowych regulacji dotyczących nauki zawodu w miejscu pracy.

Do zadań Zespołu należy:

  1. przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania zmian systemowych dotyczących nauki zawodu w miejscu pracy;
  2. przedstawienie nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa uwag i wniosków prac Zespołu zgłoszonych do projektu ustawy podczas konsultacji merytorycznych oraz procesu legislacyjnego.

 

Członkowie

Podczas spotkania organizacyjnego w dniu 21 lipca 2020 r. Pani Minister Olga Semeniuk zainicjowała prace Zespołu, którego przewodniczącym został Pan Piotr Koszewski - Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju.
Skład Zespołu tworzą osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu rzemiosła i samorządu rzemieślniczego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szkolnictwa zawodowego i kwalifikacji zawodowych lub innych dziedzin niezbędnych do przygotowania projektowanych zmian systemu nauki zawodu w miejscu pracy (kształcenie dualne).
W skład Zespołu weszli przedstawiciele lub eksperci reprezentujący instytucje państwowe, samorządowe, edukacyjne i związkowe:

Skład instytucjonalny Zespołu:

  1. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju
  2. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej
  3. przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego
  4. przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  5. zespół ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego
  6. zespół ekspertów izb i cechów rzemieślniczych, szkół wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek kształcenia branżowego i organizacji pozarządowych     

Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju.
Dyrektor Piotr Koszewski

tel. (22) 411 98 07

E-mail: sekretariatDNP@mr.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.07.2020 09:43 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół do prac nad projektem ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym 1.0 29.07.2020 09:43 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP