W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rok Bezpieczeństwa Pacjenta

Czas pandemii, to wiele trudnych decyzji i kompromisów, pomiędzy potrzebą niezakłóconego dostępu do świadczeń zdrowotnych, a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Epidemia COVID-19 stała się najpoważniejszym od wielu lat zagrożeniem zdrowia publicznego. Dziś o wiele lepiej wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpiecznej opieki w złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach.

Rok_Bezpieczeństwa

Patrząc przez pryzmat praw pacjenta, pojęcie bezpieczeństwa należy wiązać z procesami, zachodzącymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz przestrzeganiem praw pacjenta podczas ich udzielania. Zasadniczy wpływ na ten proces mają zasoby kadrowe podmiotu leczniczego, jego wyposażenie, organizacja pracy oraz sytuacja finansowa i jakość udzielania świadczeń. Pomimo trudności z organizacją świadczeń, związanych ze stanem epidemii, nie powinniśmy zapominać o zapewnieniu należytego do nich dostępu.

W tym kontekście priorytetowym obszarem działań systemowych Biura będzie m.in. wypracowanie i przedłożenie propozycji założeń legislacyjnych modelu odszkodowawczego, wpisującego się w koncepcję „no-fault”. Kolejnym ważnym krokiem jest powołanie Funduszu Kompensacyjnego, który zostanie wdrożony jeszcze w tym roku.

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom realizowane jest również za pośrednictwem takich kompetencji Rzecznika jak prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych oraz postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Dodatkowo istotnym elementem, mającym niebagatelne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pacjenta jest bezpośredni kontakt z Rzecznikiem za pośrednictwem ogólnopolskiej,  bezpłatnej Infolinii. Dzwoniący do Biura pacjent niezwłocznie otrzymuje informację co powinien zrobić w danej, czasami bardzo trudnej sytuacji.

Zamierzeniem Rzecznika pozostaje także realizacja działań edukacyjnych z zakresu praw pacjenta skierowanych do personelu medycznego i pełnomocników ds. praw pacjenta. Planujemy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, skierowanych do uczestników systemu ochrony zdrowia w Polsce, by podnieść poziom wiedzy w zakresie możliwości przestrzegania oraz egzekwowania praw pacjenta.


SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Telefoniczna Informacja Pacjenta

 

INFORMACJE DODATKOWE:

NSA przyznał rację Rzecznikowi. Szpital powinien dochować staranności i przeciwdziałać zakażeniom u innych pacjentów.

Pisali o tym również:  Szpital ma starannie przeciwdziałać zakażeniom u pacjentów - Zdrowie - rp.pl
 

Materiały

Fundusz Kompensacyjny
Fundusz​_Kompensacyjny.docx 0.02MB
Dochodzenie roszczeń przez pacjentów
Dochodzenie​_roszczeń​_przez​_pacjentów​_​_aktualne​_działania​_RPP​_oraz​_wizja​_nowego​_modelu​_pozasądowego.pdf 0.30MB
{"register":{"columns":[]}}