W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Serbii nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego. Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością. Ogólny poziom bezpieczeństwa w kraju i w stolicy jest dobry.

Należy jednak zachować ostrożność - w dużych miastach, w centrum Belgradu, w okolicach dworców kolejowych, w miejscach turystycznych, na obszarach obsługi autostrad lub podczas dużych imprez masowych, które przyciągają wielu turystów. W tych miejscach często dochodzi do kradzieży kieszonkowych, zwłaszcza latem.

Ze względu na kradzieże dokumentów osobistych, dokumentów samochodowych czy pieniędzy i kart płatniczych zaleca się noszenie ich oddzielnie. Warto mieć przy sobie kopię ksero ważniejszych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego auta i ubezpieczenia, dowodu tożsamości).

Istnieje ryzyko kradzieży samochodów, zwłaszcza nowych i wartościowych pojazdów. Zaleca się korzystanie ze strzeżonych parkingów.

Występują przypadki wymuszeń wobec podróżujących samochodami. Kierowcom sygnalizuje się  rzekome problemy z pojazdem i zaleca udanie się do mechanika, który domaga się wygórowanych cen za naprawę.

Należy bezwzględnie przestrzegać obwiązujących zakazów fotografowania obiektów wojskowych i   zakładów zbrojeniowych w Serbii.

W Serbii zdarzają się trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować znajdziesz tutaj.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Ważność dokumentów podróży powinna wynosić co najmniej 90 dni (dotyczy to każdego przekroczenia granicy).

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie ma obowiązku wizowego do 90 dni w ciągu pół roku.

 1.  Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Republika Serbii nie jest krajem Unii Europejskiej, w związku z czym przy wjeździe odbywa się kontrola graniczna. Przekraczanie granicy serbskiej odbywa się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci).

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Zgoda nie jest formalnie wymagana.

 1. Zasady pobytu

MELDUNEK: Istnieje obowiązek meldunkowy. Cudzoziemcy są objęci obowiązkiem meldunkowym (w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy), co bywa skrupulatnie egzekwowane. W przypadku przyjazdu do osób prywatnych należy dopilnować, by gospodarz dopełnił tego obowiązku. W hotelu meldunku dokonuje administracja.

POBYT: Do 90 dni bez wizy. Pobyt powyżej 90 dni wymaga uzyskania wizy.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce obejmuje również terytorium Serbii. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, podróżujący po terytorium Serbii, nie muszą posiadać Zielonej Karty. Na zasadzie wzajemności, obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Serbii obejmuje m.in. terytorium Polski, a kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Serbii, poruszając się po terytorium Polski, nie muszą również legitymować się Zieloną Kartą. Jednak osoby zamierzające opuścić Serbię przez granicę Serbia-Kosowo lub Serbia-Bośnia i Hercegowina muszą się liczyć z koniecznością wykupienia obowiązkowej w tych krajach Zielonej Karty za kwotę ok. 30 Euro.

Zdrowie

Nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych. Turystom udziela się świadczeń medycznych w nagłych przypadkach bezpłatnie na podstawie polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz dowodu ubezpieczenia społecznego w Polsce (np. karty EKUZ), w innych przypadkach - za opłatą kilkudziesięciu euro. Opłata za prywatną wizytę u lekarza wynosi ok. 50 EUR. Apteki są dobrze zaopatrzone. Zaleca się posiadanie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, najlepiej z klauzulą umożliwiającą powrót sanitarny do kraju w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Podróżowanie po kraju

Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem (gdzie nie ma polskiej placówki) prowadzona jest rygorystyczna kontrola paszportowo-celna. Wjeżdżając do Serbii przejściem na granicy z Kosowem, okazując paszport należy się liczyć z możliwością skierowania przez serbskie służby graniczne na posterunek graniczny Macedonia Północna-Serbia; granicę tę można przekroczyć okazując dowód osobisty.

Informacje dla kierowców

Zaleca się zachowanie ostrożności na drogach (dziury w nawierzchni, bezpańskie zwierzęta). Autostrady, nie zawsze odpowiadające standardom europejskim (brak lub niekompletne siatki zabezpieczające wzdłuż drogi), są płatne kartą lub gotówką w miejscowej walucie, istnieje mozliwość płacenia w euro (należy posiadać małe nominały); złotówki nie są przyjmowane. Należy domagać się paragonu i zachować go aż do zjazdu z autostrady. Należy zwrócić uwagę na zjawisko wyłudzania wielokrotności stawek i cen za części zamienne przez prywatną pomoc drogową i właścicieli warsztatów samochodowych.

Na drogach mają miejsce częste kontrole policji. Należy przestrzegać dozwolonej prędkości. W 2017 r. wprowadzono możliwość dokonywania pomiaru średniej prędkości na odcinkach autostrad pomiędzy punktami pobierania opłat. Złamanie przepisów ruchu drogowego skutkuje wysokimi grzywnami i koniecznością przeprowadzenia procedur sądowych. Przy poruszaniu się na drogach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscowi kierowcy nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Przestrzeganie czasu jazdy kierowców zawodowych jest bardzo restrykcyjnie egzekwowane; umowa AETR o czasie pracy kierowców może nie być uznawana przez policję (w takim przypadku należy skontaktować się z konsulem).

Parkowanie w Belgradzie - opłatę można wnieść wysyłając wiadomość SMS z miejscowego numeru telefonicznego na nr 9111, 9112, 9113 (ostatnia z cyfr oznacza jedną z trzech stref parkowania) i podając nr rejestracyjny samochodu, brak opłaty powoduje zwykle wywiezienie samochodu na płatny parking i konieczność uiszczenie opłaty specjalnej w wysokości do ok. 200 Euro (samochody osobowe).

Informacje o utrudnieniach w ruchu oraz czasach oczekiwania na odprawę graniczną można znaleźć na stronie:

http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210

Ponadto w Serbii istnieje:

- obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,

- obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposażeniu samochodu,

- zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu,

- bezwzględny nakaz przestrzegania zasad parkowania (zwłaszcza w Belgradzie i innych większych miastach), pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach są w krótkim czasie odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy karani wysokimi mandatami (do 200 euro),

- możliwość wprowadzenia czasowych ograniczeń w poruszaniu się samochodów ciężarowych ze względu na warunki atmosferyczne.

Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem (gdzie nie ma polskiej placówki) prowadzona jest rygorystyczna kontrola paszportowo-celna. Wjeżdżając do Serbii przejściem na granicy z Kosowem w przypadku legitymowania się paszportem należy się liczyć z możliwością skierowania przez serbskie służby graniczne na posterunek graniczny Macedonia Północna-Serbia; korzystniej jest użyć dowodu osobistego.

UWAGA!

W 2018 r. na wszystkich autostradach w Serbii wprowadzony został pomiar średniej prędkości na odcinkach pomiędzy punktami opłaty autostradowej. Przekroczenie dozwolonej prędkości - 120 km/h (mierzonej jako średnia prędkość na trasie przejazdu) skutkować będzie nałożeniem wysokich kar pieniężnych, do zapłaty natychmiast po przeprowadzeniu czasochłonnego postępowania przed sądem ds. wykroczeń. Nadal prowadzone będą także radarowe kontrole prędkości.

Cło

Przy wjeździe do Serbii należy zgłosić (bez wezwania służby celnej) przewożone środki płatnicze powyżej 10.000 EUR. Brak pisemnego potwierdzenia wwozu pieniędzy może spowodować, że przy wyjeździe zostaną one zatrzymane. Postępowanie odwoławcze jest długotrwałe, a szansa na odzyskanie pieniędzy - niewielka.

Limity wwozowe do Serbii:

 • 1 litr napoju o zawartości alkoholu powyżej 22 %
 • 1 litr wina musującego lub likieru
 • 2 litry wina
 • 200 sztuk papierosów lub 50 cygar
 • po 1 opakowaniu perfum i wody toaletowej (pon. 0.25 l)

Przydatne informacje

W Serbii jest wiele banków i kantorów (niektóre kantory czynne są całą dobę). Przy wymianie (zwłaszcza banknotów o dużych nominałach) należy liczyć się z żądaniem okazania dokumentu tożsamości.

Link do Banku Narodowego Serbii z aktualnymi kursami walut: http://www.nbs.rs/internet/english/. Kantorowy kurs walut nieznacznie różni się od kursu NBS.

Z kart kredytowych można skorzystać w większości hoteli, hipermarketów. W małych sklepach bywają z tym problemy. Przed podróżą należy upewnić się w swoim banku, czy posiadane karty będą działać na terenie państwa nienależącego do Unii Europejskiej. Zdarzają się przypadki kopiowania kart płatniczych głównie na stacjach benzynowych i w restauracjach.

Godziny pracy urzędów od 9.00 do godziny 16.30, poczta od 8.00 do 19.00.

Ważne telefony: Policja - 192, Straż Pożarna - 193, Pogotowie Ratunkowe - 194.

Link urzędu Hydrometeorologii Serbii: www.hidmet.gov.rs.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}