W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ograniczenia w ruchu osobowym wewnątrz Słowacji wprowadzone od 11.01.2021 r.

11.01.2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na terytorium Republiki Słowackiej do 24 stycznia 2021 roku przedłużono zakaz opuszczania miejsca zamieszkania lub zakwaterowania bez ważnej przyczyny.

koronawirus uwaga

Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się na terytorium całego kraju obowiązują zarówno osoby zamieszkałe w Republice Słowackiej, jak i osoby przebywające w tym kraju czasowo np. w celach turystycznych, odwiedzin itp. Zostały one wprowadzone na podstawie uchwały Rządu  Republiki Słowackiej z 16 grudnia 2020 r. nr 804/2020, a ich obowiązywanie przedłużono do dnia 24 stycznia 2021 roku na podstawie uchwały Rządu  Republiki Słowackiej z 31.12.2020 r. nr 808/2020 (v uznesení vlády č. 808 z 31. decembra 2020), a następnie zmieniono na podstawie uchwały Rządu  Republiki Słowackiej z 06.01.2021 r. nr 1/2021.

Zakaz swobodnego przemieszczania się nie obowiązuje w godzinach od 01.00 do 05.00 oraz nie dotyczy następujących przypadków:

 

 1. podróż pracowników, którym pracodawca nie polecił wykonywania pracy zdalnej, do i z pracy oraz podróż w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności, która nie może zostać prowadzona w formie pracy zdalnej oraz podróż powrotna (m.in. kierowcy wykonujących przewozy towarowe z zagranicy do Słowacji);
 2. podróż z miejsca zamieszkania do najbliższego sklepu lub podobnego miejsca na zakupy produktów pierwszej potrzeby w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych (zakup żywności, lekarstw i wyrobów medycznych, gazet i czasopism, artykułów higienicznych, towarów drogeryjnych, paszy i innych artykułów pierwszej potrzeby dla zwierząt; opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami; tankowanie na stacji benzynowej; wizyta w banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym, u optyka, w serwisie rowerowym,  w warsztacie samochodowym)  oraz podróż powrotna;
 3. podróż w celu wzięcia udziału w imprezie masowej, na zorganizowanie której zgodę wydał Urząd Zdrowia Publicznego RS;
 4. podróż na pocztę i do miejsca odbioru towaru w ramach sprzedaży wysyłkowej oraz podróż  powrotna;
 5. podróż do placówki medycznej w celu przeprowadzenia niezwłocznego badania lekarskiego, badania okresowego lub planowanego leczenia wraz osobą towarzyszącą/opiekunem oraz podróż powrotna;
 6. podróż posiadaczy zezwolenia na wykonywanie usług aptekarskich do miejsca sprzedaży lekarstw oraz podróż powrotna;
 7. podróż w celu wykonania testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19 oraz podróż powrotna;
 8. podróż w celu wzięcia udziału w pogrzebie, ślubie lub chrzcie osoby bliskiej oraz podróż powrotna;
 9. podróż osoby przemieszczającej się w celu sprawowania opieki nad osobą bliską lub powinowatym oraz podróż powrotna;
 10. wyprowadzenie na spacer psa lub kota w odległości do 1000 metrów od miejsca zamieszkania i podróż w celu sprawowania opieki nad zwierzętami hodowlanymi oraz podróż powrotna;
 11. podróż w celu odwiedzenia innego gospodarstwa domowego, które nie było odwiedzane przez osobę z danego gospodarstwa domowego od początku obowiązywania zakazu przemieszczania się (czyli od 19.12.2020 r.), pod warunkiem, że od początku obowiązywania zakazu przemieszczania się nie odbyła się podróż do innego gospodarstwa domowego oraz podróż powrotna;
 12. wyjazd za granicę i podróż powrotna z zagranicy (dot. również tranzytu przez terytorium Słowacji);
 13. podróż w celu pobytu na łonie natury, w tym uprawianie indywidualnych sportów na świeżym powietrzu na terenie powiatu, w przypadku miasta stołecznego Bratysławy i miasta Koszyc na terenie miasta oraz podróż powrotna;
 14. podróż dziecka i towarzyszącej mu osoby do rodzica lub osoby posiadającej  prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz podróż powrotna;
 15. podróż członków gospodarstwa domowego z nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjne, gdzie przebywały osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego lub innego gospodarstwa domowego zgodnie z pkt. 10 uchwały Rządu Republiki Słowackiej nr 807/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.;
 16. podróż rodzica lub innej osoby uprawnionej oraz podróż dziecka podjęta w związku z orzeczeniem sądu w sprawie o kontakty rodzica (lub innej osoby uprawnionej) z dzieckiem albo w sprawie naprzemiennej opieki osobistej lub podróż odbywająca się w celu spotkania z dzieckiem na podstawie ugody rodziców;
 17. podróż dziecka do i ze żłobka lub do i z przedszkola;
 18. podróż osoby do oraz ze szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 19. podróż osoby towarzyszącej dziecku lub innej osobie udającej się do i ze żłobka, przedszkola, szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz podróż powrotna;
 20. przemieszczanie się osoby bezdomnej do ośrodków pomocy społecznej oraz w celu korzystania z udzielanej pomocy społecznej.

Na terytorium powiatu nitrzańskiego wprowadzono bardziej rygorystyczne ograniczenia w zasadach przemieszczania się, które będą obowiązywać do 29 stycznia 2021 r. – szczegóły w pkt B.2 uchwały Rządu Republiki Słowackiej z 06.01.2021 r. nr 1/2021 .

Zasady zachowania się w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Słowacji aktualizuje Urząd Zdrowia Publicznego RS: https://www.uvzsr.sk/