W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiany dot. obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy słoweńskiej

07.07.2020

DLA OBYWATELI RP OBOWIĄZUJĄCE W SŁOWENII REGULACJE OZNACZAJĄ MOŻLIWOŚĆ 12 GODZINNEGO TRANZYTU PRZEZ TERYTORIUM SŁOWENII BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA DODATKOWYCH WYMOGÓW ORAZ OBOWIĄZEK ODBYCIA KWARANTANNY W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH POBYTÓW (POZA WYJĄTKAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ).

Komunikat

Od 25.6 w RSI obowiązują nowe zaostrzone zasady kwarantanny. Rada Ministrów RSI zmieniła rozporządzenie w sprawie środków w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 na przejściach granicznych na granicy zewnętrznej i w punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach Republiki Słowenii ustanawiające obowiązek 14-dniowej kwarantanny, który dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich UE i krajów strefy Schengen (za wyjątkiem krajów, z którymi Słowenia podpisała dwustronne porozumienie techniczne lub które znalazły się w wykazie tzw. bezpiecznych krajów) jak i obywateli krajów trzecich.

 

DLA OBYWATELI RP OBOWIĄZUJĄCE W SŁOWENII REGULACJE OZNACZAJĄ MOŻLIWOŚĆ 12 GODZINNEGO TRANZYTU PRZEZ TERYTORIUM SŁOWENII BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA DODATKOWYCH WYMOGÓW ORAZ OBOWIĄZEK ODBYCIA KWARANTANNY W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH POBYTÓW (POZA WYJĄTKAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ)

 

Polska nie znalazła się na wykazie 23 bezpiecznych krajów (aktualizacja 7.7) tzw. 'zielonej liście' (Austria, Belgia, Cypr, Czechy - za wyjątkiem kraju morawsko-śląskiego, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Republika Federalna Niemiec, Grecja, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Malta, Węgry, Włochy, Norwegia, Słowacja i Szwajcaria), a naszych obywateli, którzy chcieliby na terytorium Słowenii pozostać dłużej niż 12 godzin (poza ściśle określonymi wyjątkami), obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

 

Wykaz tzw. bezpiecznych krajów jest stale uaktualniany przez Instytut Zdrowia Publicznego na podstawie danych dot. ilości zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Informacje na stronie: https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev

 

Z  obowiązku kwarantanny zwolnieni są:

 • obywatele Słowenii, obywatele innych krajów posiadający prawo pobytu stałego lub tymczasowego w RSI,
 • pracownicy delegowani, migrujący, świadczący usługi, które przy przekroczeniu granicy posiadają dowód na prowadzenie działalności handlowej lub gospodarczej w Republice Słowenii lub za granicą (potwierdzenie zgłoszenia w systemie ewidencji urzędu pracy i certyfikat A1 zgodnie z prawem regulującym transgraniczne świadczenie usług); osoby te muszą opuścić Słowenię w ciągu 24 lub przedstawić negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 (COVID-19), który nie jest starszy niż 36 godzin;
 • pracownicy transgraniczni migrujący codziennie,
 • pracownicy transgraniczni migrujący tygodniowo (pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),
 • osoby w tranzycie, pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin. Oznacza to, że osoba musi opuścić Słowenię w tym czasie, a przejazd przez terytorium Słowenii musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się i opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu mogą mieć miejsce niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony (za wyjątkiem tranzytu TIR).
 • obywatele i osoby posiadające pobyt stały w krajach tzw. „bezpiecznych”, znajdujących się na ‘zielonej liście’ (j.w.),
 • osoby posiadające paszporty dyplomatyczne,
 • podróżujących ze względów zdrowotnych (potwierdzona dokumentacja o zabiegu lub badaniu w dniu przekraczania granicy, pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),
 • osoby posiadające zaświadczenie o kształceniu w słoweńskim systemie oświaty, udziale w badaniach naukowych lub wymianie pracowników systemu edukacji (pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),
 • osoby przewożące towary do lub ze Słowenii oraz transport towarowy w tranzycie pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin,
 • pracownicy w sektorze transportu międzynarodowego posiadający „Certyfikat dla pracowników w sektorze transportu międzynarodowego” ( "Certificate form for international transport workers" -  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&from=FR) określony w załączniku 3 do komunikatu Komisji w sprawie wdrażania zielonych korytarzy oraz zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług (Dz.U. C 96 z 24.3.20, s. 1) lub inny odpowiedni dokument, z którego można wywnioskować, że zostali oni oddelegowani przez pracodawcę
 • z obowiązku 14-dniowej kwarantanny są zwolnione również osoby świadczące usługi, które ze słoweńskiego ministerstwa otrzymały zaświadczenie stwierdzające, iż ich niewykonanie z powodu obowiązku kwarantanny spowoduje szkody społeczne lub gospodarcze (pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen)
 • osoby świadczące pomoc humanitarną lub medyczną (pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),
 • osoby uczestniczące w pogrzebie (po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia i pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w ciągu 24 godzin oraz pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),
 • odwiedzający bliskich krewnych (pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w ciągu 24 godzin i przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),
 • osoby, przekraczające granicę w pilnych sprawach osobistych, których pobyt na terytorium Słowenii nie przekroczy 24 godzin (pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),

 

 

Wykaz punktów kontrolnych przez które dozwolone jest przekraczanie granicy słoweńskiej przez obywateli UE, EOG i krajów trzecich. W ramach porozumień dwustronnych ograniczenia te nie dotyczą odpowiednio obywateli Austrii, Węgier, Włoch i Chorwacji, którzy na określonych warunkach mogą korzystać również z innych punktów kontrolnych na granicy ze Słowenią. 

 

Punkty kontrolne na granicy z Włochami:

1. Vrtojba ‒ St. Andrea, 2. Fernetiči ‒ Fernetti, 3. Škofije ‒ Rabuiese, 4. Krvavi potok ‒ Pesse

 

Punkty kontrolne na granicy z Austrią:

 1. Karavanke – Karawankentunnel, 2. Ljubelj – Loibltunnel, 3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).

 

Punkty kontrolne na granicy z Węgrami:

 1. Dolga vas – Redics, 2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).

 

Na granicy z Chorwacją od 15.6 otwarte są wszystkie przejścia graniczne. Więcej: https://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx 

 

OD 13.6 SŁOWENIA WPROWADZIŁA tzw. „czerwoną listę” (kraje o zwiększonym zagrożeniu epidemiologicznym). Osoby ze stałym pobytem oraz osoby przybywające z następujących krajów objęte są 14-dniową kwarantanną: Katar, Bahrajn, Chile, Kuwejt, Peru, Armenia, Dżibuti, Oman, Brazylia, Panama, Białoruś, Andora, Singapur, Szwecja, Malediwy, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki, San Marino, Arabia Saudyjska, Federacja Rosyjska, Mołdowa, Gibraltar, Boliwia, Portoryko, Gabon, Kajmany, Republika Dominikany, Republika Afryki Południowej, Iran, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Macedonia Północna. Od 19.6 na liście znalazły się również Bośnia i Hercegowina, Serbia i Kosowo. Od 25.6 na liście znalazły się Portugalia i Albania.

 

Wyjątki od tej zasady obejmują jedynie:

 • osoby przybywające w celach zawodowych, które przy przekroczeniu granicy posiadają dowód na prowadzenie działalności handlowej lub gospodarczej w Republice Słowenii lub za granicą (potwierdzenie zgłoszenia w systemie ewidencji urzędu pracy i certyfikat A1 zgodnie z prawem regulującym transgraniczne świadczenie usług); osoby te muszą opuścić Słowenię w ciągu 24 lub przedstawić negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 (COVID-19), który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen);
 • osoby zatrudnione przez zagraniczną firmę świadczącą usługi w Republice Słowenii; osoba taka musi przy przekroczeniu granicy podać adres pobytu w Republice Słowenii i przedłożyć negatywny wynik testu SARS-CoV-2, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen);
 • pracowników w sektorze transportu międzynarodowego pod warunkiem, że opuszczą terytorium RSI w ciągu 12 godzin;
 • osoby, które wykonują transport towarów do lub ze Słowenii oraz transport towarów w tranzycie; - osoby podróżujące tranzytem przez Słowenię do innego kraju w ciągu 12 godzin od wjazdu;
 • osoby posiadające paszport dyplomatyczny,
 • osoby, przybywające w celach zawodowych, dla których właściwe ministerstwo wydało zaświadczenie, a niewykonanie tych usług może spowodować poważne szkody społeczne lub ekonomiczne wynikające z nakazu kwarantanny (pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),
 • osoby posiadające zaświadczenie o kształceniu w słoweńskim systemie oświaty, udziale w badaniach naukowych lub wymianie pracowników systemu edukacji (pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen),