Dariusz Rogowski

Dyrektor generalny

  • Dariusz Rogowski

    Dariusz Rogowski

Życiorys

Dariusz Rogowski urodził się  5 września 1971 r. w Krasnymstawie. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Ma za sobą 16 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w  naczelnym organie kontroli RP - Najwyższej Izbie Kontroli. Ekspert w dziedzinie kontroli państwowej, analityk. Jako ekonomista karierę zawodową rozpoczynał w banku pełniąc funkcje kierownicze. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz długofalowym planowaniu i koordynowaniu zadań. Pracę w Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczął w 2016 roku pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru.

Sekretariat:

tel. (22) 2443 140, fax (22) 2443 255

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.01.2019 15:15
Osoba publikująca: Marcin Papierz
Zmodyfikowano: 16.01.2019 15:15
Osoba modyfikująca: Marcin Papierz