W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Anna Dalkowska

Podsekretarz Stanu

Minister Anna Dalkowska na jasnym tle

Anna Dalkowska - sędzia, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki.

W 1994 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując Nagrodę Rektora I stopnia za najlepsze wyniki w nauce. Podjęła pracę akademicką w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, równocześnie rozpoczynając aplikację sądową w Sądzie Apelacyjnym, którą w 1996 r. zakończyła egzaminem sędziowskim. Po odbyciu asesury sądowej w styczniu 2000 r. została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Przez wiele lat pełniła w tym sądzie funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału I Cywilnego. Jednocześnie, jako sędzia orzekający, orzekała w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa prywatnego.

Obowiązki sędziego łączyła z dalszym kształceniem, pracą naukową i dydaktyczną. W 2006 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe „Prawo europejskie dla sędziów”, a w 2009 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego czasu związana była z Wyższą Szkołą Prawa i Dyplomacji w Gdyni, a po jej przekształceniu z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2018 r.  zostało wszczęte postępowanie o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej”. Jest ponadto redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”.

Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, zdobywając doświadczenie międzynarodowe. Posiada bogaty dorobek naukowy obejmujący około 60 pozycji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, a także prawa cywilnego, w tym monografii, artykułów i glos. Jest redaktorem naukowym i współautorem komentarza do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

W 2017 r. jako ekspert w dziedzinie prawa cywilnego została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od czerwca 2017 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentem Prawa Administracyjnego, zajmującego się merytorycznym wsparciem  Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich.

Materiały

Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie​_majatkowe.pdf 1.19MB
Oświadczenie majątkowe (31.03.2020)
oświadczenie​_o​_stanie​_majątkowym​_-​_Anna​_Dalkowska.pdf 1.38MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.09.2019 15:30 Krzysztof Krzemiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Krzemiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Anna Dalkowska 5.0 13.05.2020 15:55 Marek Kołodziejczyk
Anna Dalkowska 4.0 13.05.2020 15:46 Marek Kołodziejczyk
Anna Dalkowska 3.0 13.05.2020 15:42 Marek Kołodziejczyk
Anna Dalkowska 2.0 10.09.2019 15:39 Jakub Sztyber
Anna Dalkowska 1.0 09.09.2019 15:30 Krzysztof Krzemiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP