Łukasz Piebiak

Podsekretarz Stanu

  • Łukasz Piebiak

    Łukasz Piebiak

Łukasz Piebiak (ur. 28 listopada 1976 r. w Lublinie) – sędzia, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studium podyplomowe „Prawo Europejskie dla Sędziów” – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studium podyplomowe „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Do chwili powołania członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” odpowiedzialny za kierowanie zespołem ds. ustroju sądów, wiceprzewodniczący zespołu informacyjnego i międzynarodowego, reprezentant Polski w pracach MEDEL (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. stały współpracownik Banku Światowego przy przygotowywaniu raportów Doing Business w kategoriach Enforcing Contracts oraz Resolving Insolvency.

Prowadził wykłady i szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikantów radcowskich i adwokackich a także  asystentów sędziów, referendarzy i urzędników sądowych.

Autor wielu publikacji m.in. z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Żonaty, ojciec trzech córek i syna.

Oświadczenie majątkowe (dn. 30.03.2017r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie majątkowe (dn. 30.03.2017r.)

Rozmiar: 1.76MB

Oświadczenie majątkowe (dn. 28.03.2018r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie majątkowe (dn. 28.03.2018r.)

Rozmiar: 1.72MB

Oświadczenie majątkowe (dn. 29.03.2019r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie majątkowe (dn. 29.03.2019r.)

Rozmiar: 1.82MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.10.2018 13:33
Osoba publikująca: Andrzej Niedziałek
Zmodyfikowano: 29.04.2019 11:19
Osoba modyfikująca: Adam Gorzkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Domachowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Łukasz Piebiak 1.0 05.10.2018 13:33 Kacper Szczepaniak Andrzej Niedziałek
Łukasz Piebiak 1.1 30.10.2018 10:34 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Łukasz Piebiak 1.2 31.10.2018 10:41 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Łukasz Piebiak 1.3 29.04.2019 11:19 Adam Gorzkowski Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP