Marcin Romanowski

Podsekretarz Stanu

  • Marcin Romanowski

    Marcin Romanowski

Marcin Romanowski (ur. 20 stycznia 1976 w Skrwilnie) – doktor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2016-2019), pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości (2018-2019). Ekspert tzw. komisji w sprawie Rywina (2003-2004) i współautor raportu przygotowanego przez tę komisję. W latach 2005-2007 oraz 2015-2019 doradca Ministra Sprawiedliwości.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie (1995), absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000) oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Bawaria (2002). Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie (2000 - 2002), Greifswald i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2004-2005). Rozprawę doktorską „Własność w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Studium teoretycznoprawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku” obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA UKSW w Warszawie.

Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo rozliczeń z przeszłością państw bezprawia, prawo naturalne i niepozytywistyczne koncepcje prawa, teoria prawa globalnego, antropologia prawnicza oraz jej zastosowania w tworzeniu i stosowaniu prawa. Autor publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor monografii „O trudnych przypadkach filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej” oraz „Reprywatyzacja. Problemy teorii i praktyki”.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.06.2019 17:26
Osoba publikująca: Krzysztof Krzemiński
Zmodyfikowano: 05.06.2019 18:07
Osoba modyfikująca: Krzysztof Krzemiński
Wytwarzający/ Odpowiadający: Krzysztof Krzemiński
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Marcin Romanowski 1.0 05.06.2019 17:26 Krzysztof Krzemiński Krzysztof Krzemiński
Marcin Romanowski 1.1 05.06.2019 17:41 Krzysztof Krzemiński Krzysztof Krzemiński
Marcin Romanowski 1.2 05.06.2019 18:07 Krzysztof Krzemiński Krzysztof Krzemiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP