Marcin Warchoł

Podsekretarz Stanu

  • Marcin Warchoł

    Marcin Warchoł

Marcin Warchoł (ur. 13 lipca 1980 r. w Nisku) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006 – 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Jest wiceprezesem Fundacji Ius et Lex. 

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Dwa staże naukowe LLP – Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech.
Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. W 2010 r. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. „Nadużycie prawa w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i doktryny polskiej i obcej". 

Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 r. otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii pt. „Ciężar dowodu w procesie karnym - Studium prawnoporównawcze”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017 .

Żonaty, dwoje dzieci.
 

Oświadczenie majątkowe (dn. 31.03.2017r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie majątkowe (dn. 31.03.2017r.)

Rozmiar: 2.15MB

Oświadczenie majątkowe (dn. 31.03.2018r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie majątkowe (dn. 31.03.2018r.)

Rozmiar: 2.21MB

Oświadczenie majątkowe (dn. 29.03.2019r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie majątkowe (dn. 29.03.2019r.)

Rozmiar: 1.29MB

Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 29.03.2019r. Pobierz plik: pdf Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 29.03.2019r.

Rozmiar: 0.18MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.10.2018 13:28
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 13.05.2019 14:57
Osoba modyfikująca: Jakub Sztyber
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Matusiak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Marcin Warchoł 1.0 22.10.2018 13:28 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Marcin Warchoł 1.1 26.10.2018 12:17 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Marcin Warchoł 1.2 31.10.2018 10:41 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska
Marcin Warchoł 1.3 17.04.2019 10:50 Krzysztof Krzemiński Kamila Jarosławska
Marcin Warchoł 1.4 29.04.2019 11:21 Adam Gorzkowski Kamila Jarosławska
Marcin Warchoł 1.5 13.05.2019 09:07 Jakub Sztyber Kamila Jarosławska
Marcin Warchoł 1.6 13.05.2019 09:11 Jakub Sztyber Kamila Jarosławska
Marcin Warchoł 1.7 13.05.2019 14:57 Jakub Sztyber Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP