Oferty pracy

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowni Państwo!

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane nie będą udostępniane. Aplikacje kandydatów niespełniających wymagań formalnych i kandydatów niewyłonionych zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia naboru.

pptx Przewodnik dla osób aplikujących na wolne stanowiska

0.09MB

Zasady naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zachęca Państwa do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczącym zasad przeprowadzania naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z zarządzeniem nr 5/2016 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia procedur naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

pdf Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości

0.44MB

pdf Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Generalnego MS z dnia 9 lutego 2016 roku

0.08MB

pdf Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2015 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości

3.32MB

doc Wzór formularza aplikacyjnego

0.04MB

docx Wzór oświadczenia - (dotyczy naboru na stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej)

0.02MB

Pragnąc zwiększyć skuteczność docierania ogłoszeń o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej do osób niepełnosprawnych Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych do współpracy w wyżej wymienionym zakresie.

Organizacje zainteresowane współpracą z Ministerstwem Sprawiedliwości zachęcamy do kontaktu mailowego z panią Joanną Pawłowską - Joanna.Pawłowska2@ms.gov.pl.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.10.2018 12:57
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 25.10.2018 12:57
Osoba modyfikująca: Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Pawłowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Oferty pracy 1.0 25.10.2018 12:57 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP