W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną
Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.
  • Wykaz Punktów Informacyjnych KRK

Materiały

Wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego 18.08.2020 r.
Wykaz​_Punktów​_Informacyjnych​_KRK​_18082020​_r.pdf 0.10MB

Komunikat dla klientów obsługi bezpośredniej Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

 Z uwagi na konieczność płynnej i efektywnej obsługi bezpośredniej klientów Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego informujemy, że w ciągu jednego dnia realizujemy maks. 3 zapytania składane przez jedną osobę. Zapytania w większej liczbie realizujemy bez zbędnej zwłoki do 7 dni – tj. w terminie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Materiały

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
formularz​_krk​_osoba​_.rtf 0.10MB
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
formularz​_krk​_osoba​_.pdf 0.03MB
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
formularz​_krk​_podmiot​_zbiorowy​_.rtf 0.13MB
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
formularz​_krk​_podmiot​_zbiorowy​_.pdf 0.11MB

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł – za informację o osobie
  • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.
     

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów (dotyczy wniosków składanych drogą tradycyjną):

w formie znaków opłaty sądowej (E-znak),
gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
gotówką w kasie sądu,
na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej.
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
•             na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
•             w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie dokonania zakupu E-znaku z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
 

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej (opłata za pełnomocnictwo).


Wpłat należy dokonywać na rachunek:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach zostały zamknięte z dniem 31 grudnia 2019 r. Wpłata dokonana na te rachunki po 31 grudnia 2019 r. zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. W związku z powyższym wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.04.2019 16:16 Katarzyna Piśkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piśkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 6.0 18.08.2020 10:25 Katarzyna Budzińska
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 5.0 11.08.2020 09:49 Patryk Polnik
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 4.0 04.02.2020 09:42 Katarzyna Piśkiewicz
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 3.0 07.01.2020 11:12 Katarzyna Piśkiewicz
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 2.0 07.01.2020 11:08 Katarzyna Piśkiewicz
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 1.2 10.05.2019 12:58 Katarzyna Budzińska
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 1.1 19.04.2019 12:55 Katarzyna Piśkiewicz
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną 1.0 03.04.2019 16:16 Katarzyna Piśkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP