ETV

Program weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE)

Program weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE)

Technologie środowiskowe to produkty, procesy i usługi wykazujące tzw. środowiskową wartość dodaną, czyli bardziej korzystny lub mniej szkodliwy wpływ na środowisko technologii w odniesieniu do technologii stosowanych obecnie do tego samego celu, lub które służą do pomiarów parametrów wskazujących wpływ na środowisko.

Innowacyjne technologie środowiskowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska i osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie zaistnienie na rynku z nową technologią i udowodnienie jej skuteczności nabywcy bez referencyjnego zastosowania jest poważnym wyzwaniem dla wytwórców, szczególnie z sektora MŚP. Z uwagi na ryzyko inwestycyjne i technologiczne kupujący technologie, szczególnie z sektora finansów publicznych, wolą mniej skuteczne, lecz sprawdzone rozwiązania. Nowe technologie nie mogą wykazać się także referencjami z wcześniejszych zastosowań, co poważnie ogranicza ich możliwości rynkowe, szczególnie w kontekście zamówień publicznych. Ponadto, z uwagi na innowacyjny charakter rozwiązań normy, certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne odpowiednie dla danych technologii nie odzwierciedlają ich cech innowacyjnych, które stanowią o przewadze konkurencyjnej.

Wsparciem dla wdrażania ekoinnowacji jest weryfikacja technologii środowiskowych.   

Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to system wspierający komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych, który polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu, że deklaracja wytwórcy technologii dotycząca jej efektu działania i korzyści z jej zastosowania jest rzetelna, kompletna, i oparta na wiarygodnych wynikach badań.

ETV weryfikuje innowacyjność rozwiązania w kontekście uzyskiwanego efektu ekologicznego technologii z perspektywy jej cyklu życia, tzn. technologia jest innowacyjna, gdy stanowi nowość pod względem:

  • sposobu zaprojektowania/konstrukcji
  • surowców/ materiałów koniecznych  do jej wytworzenia
  • sposobu wytworzenia/procesu produkcji
  • eksploatacji
  • możliwości recyklingu/końcowego unieszkodliwienia.

Proces weryfikacji technologii środowiskowych określa norma PN-ISO 14034: 2016 Zarządzanie środowiskowe: Weryfikacja technologii środowiskowych.

W grudniu 2011 r., wraz z opublikowaniem Planu Działań na rzecz Ekoinnowacji, KE uruchomiła na zasadzie eksperymentu Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE). Polska jest jednym z 7 krajów uczestniczących w tym pilotażu.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.11.2018 11:20
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 02.11.2018 11:20
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl