Fundusze środowiskowe

W Polsce obecnie dostępny jest szereg źródeł finansowania dla projektów ekologicznych, zarówno prowadzonych przez osoby fizyczne, jak i firmy czy samorządy.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania projektów.

Article List

Aktualności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej.

Fundusze Norweskie (MF EOG i NMF)

Polska przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej, stała się jednocześnie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, European Economic Area, EEA). W jego skład wchodzą kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein (zwane Darczyńcami).

Fundusze krajowe

LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.06.2019 12:49
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 24.06.2019 12:49
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau