Informacja nt. przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej

Komunikat Ministerstwa Środowiska

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw* wprowadza zmianę do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150) w zakresie przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej.

Zmienione przepisy przewidują przekazywanie przez prowadzących jednostki handlowe środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego do właściwego marszałka województwa, na specjalne utworzone przez niego konto bankowe.

Jednocześnie termin przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej, tj. 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, nie ulega zmianie. Przepisy nie przewidują przy tym obowiązku przekazywania przez prowadzących jednostki handlowe jakichkolwiek deklaracji lub sprawozdań w zakresie pobranych opłat recyklingowych.

* 11 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 51). Kliknij, aby zapoznać się z treścią ustawy.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2019 14:16
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 14.01.2019 12:12
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau