Konkurs projektów w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Fundusze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosił konkurs projektów nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dofinansowaniem zostały objęte projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

  • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 17 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać przez formularz lub w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa w terminie do 28 maja 2019 r.
 

Więcej informacji na stronie naboru.

W terminie 12 lub 26 kwietnia 2019 r. NFOŚiGW zaprasza na szkolenie wnioskodawców biorących udział w konkursie naboru wniosków POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
 

Termin zgłoszeń upływa:

dla szkolenia 12 kwietnia - 10 kwietnia

dla szkolenia 26 kwietnia - 24 kwietnia

więcej informacji pod linkiem.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.04.2019 17:53
Osoba publikująca: Jolanta Żuk
Zmodyfikowano: 16.05.2019 11:23
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau