Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Komunikat Ministerstwa Środowiska

Minister Środowiska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Wieloletniego programu współpracy Ministra Środowiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024 .

Głównym celem Programu jest jest budowa partnerstwa pomiędzy administracją rządową, a organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jw. w realizacji działań na rzecz ochrony i zarządzania środowiskiem .

Zachęcamy przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji do zapoznania się z Programem. Opinie i uwagi do Programu można przekazywać za pomocą formularza od 15 kwietnia do 13 maja bieżącego roku.

Wypełniony formularz należy przekazać w  jednym z poniższych trybów:

  • e-mailem na adres: agnieszka.maliszewska@mos.gov.pl;
  • pocztą na adres: Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
  • osobiście do Kancelarii Ministerstwa Środowiska, znajdującej się pod adresem: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (wejście od ul. Reja).

docx Program współpracy MŚ z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2024

0.07MB

docx Formularz zgłoszenia opinii

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 10:25
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 15.04.2019 10:28
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau