MPA 44

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której Ministerstwo Środowiska wspiera władze i administrację lokalną koordynując działania przystosowawczych do skutków zmian klimatu w kilkudziesięciu miastach jednocześnie.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity) przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30% ludności Polski. Realizacja projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym w mniejszych miastach i gminach.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie 44mpa.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.11.2018 11:45
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 14.11.2018 11:45
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau