Odpady

Article List

Rejestr BDO

Odpady komunalne

Odpady z przemysłu

W tym dziale znajdują się informacje dotyczące odpadów powstających w wyniku przetwarzania produktów lub odpadów oraz powstających w związku ze świadczeniem usług.

Odpady poużytkowe

Ewidencja i sprawozdawczość

Dział zawiera niezbędne informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami.

Planowanie gospodarki odpadami

Dział obejmuje interpretację przepisów prawa, wytyczne do sporządzania krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie odpadów komunalnych i wytyczne do opracowania sprawozdań z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Odpady niebezpieczne

W dziale znajdują się informacje dotyczące odpadów niebezpiecznych takich jak oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT. Zawarto tu również informacje dotyczące mogilników, w których zgromadzono przeterminowane środki ochrony roślin.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Interpretacja przepisów

Badania odpadów

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.02.2019 13:45
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 15.02.2019 13:45
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau