Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji ds. Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Komunikat Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór dwóch przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji ds. GMM/GMO.

Uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji ekologicznych w Komisji ds. GMM/GMO, a także do udzielenia poparcia dla zarejestrowanych kandydatów, są organizacje społeczne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), których statutowym celem jest ochrona środowiska [1].

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

  1. Każda uprawniona organizacja ekologiczna może zgłosić reprezentujących ją kandydatów.
  2. Zasady i sposób zgłaszania kandydatów oraz udzielania poparcia są dostępne w opisie Procedury wyboru kandydatów.
  3. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 17 maja 2019 r. (w przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego).

docx Procedura wyboru kandydatów

0.23MB

docx Formularz nr 1

0.02MB

Podstawa prawna

[1] art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 j.t. ze zm.)

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.05.2019 09:16
Osoba publikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Zmodyfikowano: 07.05.2019 13:02
Osoba modyfikująca: Aleksandra Warchoł