Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Komunikat Ministerstwa Środowiska

W dniach 6-17 maja 2019 r. Minister Środowiska przeprowadził I etap naboru przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji ds GMM/GMO. W wyznaczonym terminie wpłynęło jedno niekompletne zgłoszenie, co uniemożliwiło zakończenie procedury naboru. Przedstawiając powyższe, Minister Środowiska ponownie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji ds. GMM/GMO.

Uprawnione do zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji ekologicznych w Komisji ds. GMM/GMO, a także do udzielenia poparcia dla zarejestrowanych kandydatów, są organizacje społeczne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), których statutowym celem jest ochrona środowiska [1]

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

  1. Każda uprawniona organizacja może zgłosić reprezentujących ją kandydatów
  2. Zasady i sposób zgłaszania kandydatów oraz udzielania poparcia są dostępne w opisie Procedury wyboru kandydatów.
  3. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 24 czerwca 2019 r. (w przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Ministerstwa Środowiska)

Podstawa prawna

[1] art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 j.t. ze zm.)

docx Procedura wyboru kandydatów

0.23MB

docx Formularz nr 1

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.06.2019 11:36
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 03.06.2019 11:45
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau