Wiceminister Kurtyka w Londynie i Berlinie o wyniku COP24

Wiceminister Kurtyka odbywa spotkanie bilateralne

Od 28 lutego do 1 marca 2019 roku odbyła się delegacja sekretarza stanu Ministerstwa Środowiska Michała Kurtyki, do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkań z przedstawicielami administracji publicznej zostały podjęte rozmowy ze środowiskami akademickimi. Wiceminister Kurtyka wystąpił także w brytyjskim instytucie stosunków międzynarodowych Chatham House.

Wystąpienie w Chatham House

Najważniejszą kwestią wymagającą ustalenia podczas szczytu klimatycznego COP24 było nadanie realnego kształtu globalnym wysiłkom na rzecz redukcji emisji – zaznaczył wiceminister Michał Kurtyka.

W opinii prezydenta COP24 szczyt otworzył nowe perspektywy, jeśli chodzi o aspekt społeczny
w polityce klimatycznej.

Ponadto w Londynie wiceminister Kurtyka spotkał się również z ekspertami Ministerstwa Przedsiębiorczości, Energii i Strategii Przemysłowej odpowiedzialnymi za negocjacje klimatyczne. Wygłosił on także wykład dla studentów King's College dotyczący przebiegu 24 konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz o wpływie przyjętego podczas jej trwania Pakietu Katowickiego na światową politykę klimatyczną.

Spotkania bilateralne

Natomiast w Berlinie wiceminister Michał Kurtyka spotkał się z wiceministrem środowiska Niemiec Jochenem Flasbarthem, któremu podziękował za wkład Niemiec w końcowy sukces szczytu.

Cieszę się, że końcowe konkluzje szczytu objęły tak wiele zagadnień. Jednak przed nami stoją kolejne istotne wyzwania klimatyczne przed zbliżającym się szczytem w Chile – powiedział wiceminister Kurtyka.

Ministrowie omówili również plany prezydencji COP24, oraz zaangażowanie Polski w nadchodzące wydarzenie klimatyczne, które jest planowane na 2019 rok.

Szczyt klimatyczny COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbyła się w dniach 2-16 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu wzięło udział około 30 tys. uczestników z całego świata.

W trakcie szczytu COP24 Strony przyjęły Katowice Rulebook, pakiet wdrażający Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, wyznaczająca światową politykę klimatyczną na kolejne lata, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Wiceminister Kurtyka odbywa spotkanie bilateralne
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.03.2019 14:24
Osoba publikująca: Bartłomiej Traczyk
Zmodyfikowano: 04.03.2019 14:24
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Traczyk