Zmiany klimatu a miasta - dyskusja na COP24

Uczestnicy dyskosji

- Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, stabilności gospodarki i bezpiecznego społeczeństwa - powiedział Sławomir Mazurek otwierając sobotnią dyskusję o adaptacji do zmian klimatu.

"Adaptacja do zmian klimatu w miastach - 44MPA" to tytuł wydarzenia towarzyszącego podczas COP24. Brał w nim udział wiceminister srodowiska Sławomir Mazurek.

- Adaptacja do zmian klimatu jest stosunkowo nowym trendem w polityce rozwojowej państw i miast, której nie można lekceważyć - mówił wiceminister. Zwrócił uwaga, że miasta są szczególnie wrażliwymi obszarami, w których koncentrują się najpilniejsze wyzwania, od niedoboru wody i złej jakości powietrza po zakłócenia gospodarcze i niestabilność społeczną.

Uczestnicy panelu wymienili się najlepszymi praktykami z zakresu przygotowania terenów miejskich do sprostania wyzwaniem wynikających ze zmian klimatu. Minister Mazurek wspominał o projekcie MPA44.

- Sposób wdrażania polityki adaptacyjnej może się znacznie różnić w różnych krajach. W Polsce opracowujemy wytyczne dla miast poświęcone lokalnym planom adaptacyjnym, które uruchomiliśmy kilka lat temu, a także podręcznik dla inwestorów, dotyczący sposobu uwzględnienia kwestii zmian klimatu w przygotowaniu projektu - wyjaśniał w części dyskusyjnej. 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.12.2018 12:40
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 10.12.2018 12:40
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau