W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Najnowszy raport IUNG – ustępowanie suszy rolniczej na terytorium RP – odbudowa zasobów wodnych w obszarach deficytowych

07.09.2021

Opady atmosferyczne występujące pod koniec sierpnia oraz z początkiem września oraz dość niskie temperatury ale także zmniejszenie ewapotranspiracji pozwoliły na uzupełnienie w wielu regionach pojawiających się deficytów wody i wpłynęły bezpośrednio na wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego.

Uprawa rolna - pole z dużą ilością wody

1. Okres raportowania: 1 lipca 2021r. – 31 sierpnia 2021r. (jedenasty okres raportowania)

2. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW): 40,7 mm – m.in. na podstawie KBW dokonuje się oceny stanu zagrożenia suszą, który w bieżącym okresie był dodatni i uległ zwiększeniu o 65mm w stosunku do poprzedniego okresu (21.VII – 20.VIII).

3. Największy deficyt wody: notowany był na obszarze Równiny Białogardzkiej, Wysoczyzny Łobeskiej, Pojezierzu Wałeckim, Równinie Wałeckiej oraz w Dolinie Środkowej Noteci od -120 do -159mm.

4. Sierpniowe opady:

a) Pierwsza dekada sierpnia: najniższe opady (poniżej 10 mm) notowano na Pojezierzu Lubuskim, w zachodniej i środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w północno-zachodniej i środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, w zachodniej i południowej części Pojezierza Południowopomorskiego. Natomiast najwyższe od 60 do 110 mm notowano na Nizinie Środkowomazowieckiej i Południowopodlaskiej, na Wzniesieniach Południowomazowieckich, na wyżynach: Przedborskiej, Kieleckiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Śląskiej, Woźnicko-Wieluńskiej, w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, w Niecce Nidziańskiej, w północno zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w Sudetach, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim i w Beskidach Zachodnich.

b) Druga dekada sierpnia: najwyższe opady notowano w środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego (powyżej 50 mm), natomiast najniższe (poniżej 10 mm) notowanow środkowej części Pobrzeża Gdańskiego, na Polesiu Wołyńskim, na Wyżynie Wołyńskiej, we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, na Nizinie Śląskiej, na Przedgórzu Sudeckim, na Pojezierzach: Wielkopolskim, Lubuskim, w zachodniej i środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego, w zachodniej części Wału Trzebnickiego, na Nizinach: Śląsko-Łużyckiej, Południowowielkopolskiej orazw zachodniej i środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.

c) Trzecia dekada sierpnia: najwyższe opady notowano w Beskidach Zachodnich, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim, na Podhalu i w Tatrach (powyżej 120 mm). Natomiast najniższe opady (poniżej 40 mm) notowano na Nizinie Północnopodlaskiej, na Polesiu Wołyńskim, w północno-wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej, w południowej części Pojezierza Mazurskiego, w północnej części Niziny Północnomazowieckiej, w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego i Lubuskiego, w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, na Pojezierzu Południowopomorskim, na Żuławach Wiślanych, w Dolinie Dolnej Wisły, w środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego, w południowej części Pobrzeża Szczecińskiego i w północnej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie IUNG.

 

Tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}