W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Głosowanie w wyborach na Prezydenta RP

29.06.2020

Zdjęcie poglądowe, na którym widoczna jest dłoń wraz z mankietem koszuli, oddająca głos do przezroczystej urny. W tle widoczne są barwy Polski.

 

Wybory odbyły się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r.

 

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, ewentualna 2. tura odbędzie się w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

 

W obwodzie głosowania nr 134 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Ambasadzie RP w Bangkoku będzie można głosować tylko korespondencyjnie. Osobiste głosowanie w siedzibie komisji wyborczej, w dniu wyborów, nie będzie możliwe.

 

Sposób głosowania

 

W głosowaniu korespondencyjnym za granicą możliwa jest wysyłka pakietu wyborczego do wyborcy drogą pocztową, a następnie odesłanie pakietu do konsula przez wyborcę, na własny koszt.

 

Możliwy jest również osobisty odbiór pakietu wyborczego i zwrot karty do głosowania przez wyborcę. O rozpoczęciu odbiorów osobistych wyborcy zostaną poinformowani emailem. Kopertę zwrotną będzie można dostarczyć do ambasady aż do czasu zakończenia głosowania w niedzielę o 21:00 – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, a także za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

 

Nie będzie możliwości zwrotu karty do głosowania bezpośrednio do Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania.

 

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Jeżeli zgłosiłeś się do spisu na I turę

 

Nie musisz nic robić, by zagłosować w II turze. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania 2. tury wyborów, także w zakresie sposobu głosowania (korespondencyjnie).

 

Jeżeli chcesz zmienić adres doręczenia pakietu lub sposób doręczenia pakietu (np. odbiór osobisty w ambasadzie zamiast wysyłki pocztą), to napisz do nas email.

 

Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania musisz pobrać od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

 

Jeżeli jeszcze nie zgłaszałeś się do spisu wyborców

 

Musisz dokonać zgłoszenia poprzez rejestrację w systemie e-WYBORY.

 

Będziesz też mógł wybrać sposób odbioru pakietu (pocztą lub osobiście w Wydziale Konsularnym).

 

Zgłoszenia można dokonać do najpóźniej do 29 czerwca 2020 r. o godz. 24:00

 

Poza systemem e-WYBORY, możliwe są również zgłoszenia bezpośrednio do konsula RP w Bangkoku:

 • telefonicznie: +66 02 079 7300
 • e-mailowo: consulate.bangkok@msz.gov.pl
 • pisemnie, na adres: Embassy of Poland in Bangkok, Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
 • ustnie w ambasadzie

 

W przypadku rejestracji poza systemem e-WYBORY, prosimy o skorzystanie z formularza (do pobrania na dole tej strony).

  

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

 

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu (przenosi się do innego obwodu głosowania) przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do konsula RP w Bangkoku:

 • telefonicznie: +66 02 079 7300
 • e-mailowo: consulate.bangkok@msz.gov.pl
 • pisemnie, na adres: Embassy of Poland in Bangkok, Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
 • ustnie w ambasadzie

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

 

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl