Mapa innowacji

Poniższa ankieta ma na celu zebranie informacji na temat projektów związanych ze sztuczną inteligencją (AI) oraz Internetem rzeczy (IoT). Obie z tych dziedzin technologicznych wyznaczają współczesne trendy rozwoju państw, przez co stają się bardziej powszechne.

Często jednak nie mamy świadomości, że spotykamy się z nimi na co dzień np. rozmawiając z chatbotem czy też będąc w polu widzenia inteligentnej kamery. Dane zebrane poprzez ankietę posłużą do stworzenia polskiej mapy innowacji. Mapa zwiększy świadomość i wiedzę społeczeństwa na temat korzyści płynących z inwestycji w nowe technologie. Pozwoli również na porównanie jak poszczególne regiony wypadają na tle całego kraju. Dla podmiotu zgłaszającego projekt, miejsce na mapie będzie wyróżnieniem i promocją swojego regionu. Dla innych posłuży jako zestaw najlepszych praktyk i pozwoli stymulować rozwój technologiczny kraju. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety - kliknij tutaj

Poniżej prezentujemy przykładową listę projektów, które mają szansę znaleźć się na mapie: 

  • Inteligentny monitoring, wykorzystujący algorytmy wideodetekcji np. wykrywanie sytuacji niebezpiecznych. 
  • Inteligentny wywóz śmieci, czujniki zapełnienia koszy, optymalizacja wyjazdów śmieciarek.
  • Inteligentny parking, system rozpoznaje wolne miejsca parkingowe (np. za pomocą kamer). 
  • Oświetlenie miejskie posiadające inteligentny system zarządzania. 
  • Chatbot, wirtualny urzędnik  - wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji do komunikacji z obywatelami. 
  • Możliwość zdalnego odczytu poboru mocy cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. 

W razie problemów lub pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem j.zaboklicki@mc.gov.pl

Navigation Menu

Metrics