W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cudzoziemcy

Informacja dla cudzoziemców (11.05.2020 r.)

Komunikat ws. cudzoziemskich w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

Cudzoziemcy

Informujemy, że z od 11 listopada 2017 roku uruchomiona została elektroniczna rezerwacja wizyt w oddziale zajmującym się obsługą cudzoziemców. W związku z tym, załatwienie sprawy z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców możliwe jest po wcześniejszej rejestracji wizyty.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie legalizacją pobytu, prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku. System pozwala na rezerwowanie wizyt w określonej perspektywie czasowej a pracownicy punktu obsługi nie mają możliwości drukowania dodatkowych biletów. W związku z tym, procedurę legalizacji pobytu należy rozpoczynać jak najszybciej.

Dokumenty

System interaktywnych formularzy

An option to reserve visits via the Internet for our foreign customers interested in residence and work legalization has been introduced to our Department since the 11 November 2017.

Submit your documents without unnecessary delay. The system allows to reserve a limited amount of tickets while Customer Service Officers cannot issue additional tickets. Do not wait until the last minute.

For details

Interactive application forms system

Информируем, что с 11 ноября 2017 года в отделе обслуживания иностранцев начала работать электронная регистрация приема граждан. В связи с этим, решение вопросов о легализации пребывания и работы иностранцев на территории Польши возможно после электронной регистрации на прием.

Учитывая огромный интерес к вопросу о легализации пребывания на территории Польши, просим не откладывать подачу заявки на последний день законного пребывания в стране. Система дает возможность регистрироваться на прием в определенный период времени, а работники пункта обслуживания иностранцев не имеют возможности печати дополнительных билетов. В связи с этим, начинать процесс легализации пребывания на территории Польши следует незамедлительно.

Подробности

Система интерактивных форм заявлений

Повідомляємо, що з 11 листопада 2017 року у відділі обслуговування іноземців розпочала роботу електронна реєстрація прийому громадян. В зв’язку з цим, вирішення питань легалізації перебування та праці іноземців на території Польщі можливе після електронної реєстрації на прийом.

Враховуючи велику зацікавленість до питань легалізації перебування на території Польщі, просимо не зволікати з подачею заявки про надання дозволу на законне перебування та працю в країні. Система дає можливість реєструватися на прийом на певний період часу, а працівники пункту обслуговування іноземців не мають можливості друку додаткових білетів. В зв’язку з цим, починати процес легального перебування та праці на території Польщі слід негайно.

Подробиці

 

INFOLINIA 800 170 070

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w ramach realizacji projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI, została uruchomiona infolinia do obsługi cudzoziemców, czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8-15.

Информируем, что со 2 января 2018 года в Куявско-Поморском Уженде Воеводским в рамках реализации проекта "Улучшение административных возможностей Воеводы Куявско-Поморского в процессе интеграции граждан третьих стран", финансированного из средств Европейского Союза, в рамках Фонда Убежища, Миграции и Интеграции, начала свою работу инфолиния, обслуживающая иностранцев. С 8 до 15 часов по номеру телефона 800 170 070 можно получить информацию, касающуюся побыта и возможностей получения работы иностранцами на территории Республики Польша.

 

We are informing, that from January 2, 2018 in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, as a part of the project implementation "Strengthening the administrative capacity of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the process of integration of Third country nationals", funded by the European Union under the Asylym, Migration and Integration fund, an infoline was launched to service foreigners, opened from 8 am to 3 pm. By phone number 800-170-070 you are able to get the information about the residence and job opportunities of foreigners in Poland.