W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat ws. cudzoziemskich

Na podstawie §10 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

Zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Kujawsko –Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim:

 1. Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Kujawsko  - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

Wydział…………………

 

 1. W zakresie prowadzonych postepowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z Punktem Obsługi Klienta tel. +48 52 349 77 20/ 77 21
  pok@bydgoszcz.uw.gov.pl

   
 2. W zakresie paszportów:

Wizyty klientów w sprawie złożenia wniosku na dokument paszportowy będą umawiane w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowanych) wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami:

Bydgoszcz -  tel. 52 349 72 64

Toruń - tel. 56 611 51 43,

Włocławek - tel. 54 231-40-98,

 

Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – numery j.w

 1. Zachęcamy do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl

Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

 1. Infolinia dla obsługi cudzoziemców: 800 170 070

   

На основі §8 розд. 1 п.2 Розпорядження Міністра Здоров’я від 13 березня 2020 року в справі оголошення на території Польщі стану епідеміолочної загрози (Dz.U.poz.433), з турботою про безпеку та здоров’я громадян

Від 16 березня 2020 року змінюються правила прийому клієнтів в Куявсько – Поморському Обласному Управлінні :

 1. Всі раніше заплановані дати прийому з метою залагодження справ у відділах Управління відмінено. Призупинена також можливість нових реєстрацій на прийом.

В дуже особливих випадках просимо про попередній телефонний дзвінок у відповідний відділ, що залагоджує справу.

Просимо висилати кореспонденцію поштою на адресу Управління:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85 – 950 Bydgoszcz

Відділ……….

 1. В межах розгляду адміністративних справ, всіх клєінтів, хто хоче скористатися правом ознайомлення з матеріалом справи, просимо про попередню домовленість з Пунктом Обслуги Клієнта за тел.

 +48 52 349 7720/7721

pok@bydgoszcz.uw.gov.pl

 1. Щодо паспортів:  

Прийом клієнтів в справі складання документів на паспорт буде проводитися      в особливих випадках (удокументованих)  виключно за попередньою домовленістю за номерами телефонів:

Bydgoszcz – tel. 52 349 72 64

Toruń – tel. 56 611 51 43

Włocławek tel. 54 231 40 98

Отримання готових документів тільки у виняткових ситуаціях за попередньою домовленістю по телефону – номери вище

 1. Закликаємо користуватися сторінкою www.epuap.gov.pl

Щоб підтвердити надійний профіль (profil zaufany), не потрібно йти до Управління, достатньо це зробити через електронну банковість   - на  сторінці www.pz.gov.pl

 1. Інфолінія для іноземців: 800 170 070

 

Додаткова інформація для іноземців:

Всі попередні реєстрації на прийом анульовані. Призупинена також можливість нових реєстрацій на прийом. Терміни розгляду справ можуть бути продовжені.

 • Закінчується термін донесення документів / здача відбитків пальців, вишли інформацію безпосередньо до інспектора або на адресу:

cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

 • Закінчується віза / рух безвізовий / термін дії карти побуту? Хочеш подати документи на отримання польського громадянства чи на призначення грошової допомоги для власників Карти Поляка? Вишли до нас анкету поштою на адресу:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ul. Konarskiego 1 – 3

85 – 066 Bydgoszcz

 • Дозвіл на роботу вишлемо поштою на адресу до кореспонденції, вказану в заявці.

Маєш запитання щодо справи, яка розглядається? Напиши до нас:

- справи, що стосуються перебування: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

- дозвіл на роботу: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl або по телефону 52 3497282 в середу від 9.00 до 13.00

- запрошення для іноземців: zaproszenie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Маєш питання, що стосуються отримання польського громадянства чи призначення грошової допомоги для власників Карти Поляка? Подзвони до нас:

Карта Поляка – тел. 52 349 7273

Громадянство – тел. 52 349 7231

На основании §8 разд.1 п.2 Постановления от 13 марта 2020 года по делу обьявления на территории Польши  (Dz.U.poz.433), с заботой о безопасности и здоровье граждан

С 16 марта 2020 года меняются  правила приема клиентов в Куявско – Поморском Обласном Управлении:

 1. Все раньше запланированные даты приема с целью решения вопросов в отделах Управления аннулированы. Приостановлена также возможность  регистрация  на прием.

В исключительных случаях просим о предварительной договоренности по телефону определенного отдела.

Просим высылать кореспонденцию почтой на адрес Управления:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85 – 950 Bydgoszcz

Отдел ……….

 1. В рамах  рассмотрения административных дел всех клиентов, кто хочет воспользоваться правом ознакомиться с материалом в деле, что рассматривается, просим о предварительном контакте с Пунктом Обслуживания Клиента  по тел. +  +48 52 349 7720/7721

       pok@bydgoszcz.uw.gov.pl

 1. По изготовлению паспортов:

Прием клиентов на подачу документов на изготовления паспорта будет         в исключительных случаях по предварительной договоренности по телефону:

      Bydgoszcz – tel. 52 349 72 64

      Toruń – tel. 56 611 51 43

      Włocławek tel. 54 231 40 98

Получение готовых документов только в исключительных случаях по предварительной договоренности по телефону – телефоны више.

 1. Просим использовать страницу  www.epuap.gov.pl

Чтобы подтвердить надежный профиль (profil zaufany), не надо идти в Управление, достаточно сделать подтверждение  на странице www.pz.gov.pl

 1. Инфолиния для иностранцев: 800 170 070

Дополнительная информация для иностранцев:

Все раньше запланированные даты приема аннулированы. Приостановлена также возможность  регистрация  на прием. Сроки рассмотрения дел могут быть продлены.

 • Заканчивается срок донесения документов / сдача отпечатков пальцев,вышли информацию непосредственно к инспектору или на адрес:

cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

 • Заканчивается виза / безвиз / срок действия карты побыта?  Хочешь подать документы на получение польского гражданства или материальной помощи для обладателей Карты Поляка? Вышли к нам анкету по адресу:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ul. Konarskiego 1 – 3

85 – 066 Bydgoszcz

 • разрешение на работу вышлем почтой на адрес кореспонденции, указанный в заявке.
 • приглашение для иностранцев получишь по предыдущей телефонной договоренности.

Есть вопросы по делу, что рассматривается? Напиши к нам

 - дела по рассмотрению пребывания cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

- разрешение на работу: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl или  по телефону 52 3497282 в среду с 9.00 до 13.00

- приглашение для иностранцев: zaproszenie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Есть вопросы по получению польского гражданства или материальной помощи для обладателей Карты Поляка? Позвони к нам:

Карта Поляка – тел. 52 349 7273

Гражданство – тел. 52 349 7231

З 16.03.2020 року до скасування на територію Управління ввійдуть тільки особи, які зареєстровані в електронній черзі. Турбуємося про твою безпеку і хочемо обмежити можливість зараження  вірусем SARS-CoV-2 (коронавірусем).

- Маєш зареєстрований прийом? Прийди раніше, за 30 хв. до запланованої години прийому. Візьми з собою документ підтвердження особи.

- Обслуговуємо тільки осіб з електронною реєстрацією.

- Закінчується термін донесення документів / здача відбитків пальців, а не маєш можливості зареєструватися на прийом? Вишли просьбу про продовження терміну безпосередньо до інспектора або на адресу:

cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

- Закінчується віза / рух безвізовий / термін дії карти побуту, а не маєш можливості зареєструватися на прийом? Хочеш подати документи на отримання польського громадянства чи на призначення грошової допомоги для власників Карти Поляка? Вишли до нас анкету поштою на адресу:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ul. Konarskiego 1 – 3

85 – 066 Bydgoszcz

- Дозвіл на роботу вишлемо поштою на адресу до кореспонденції, вказану в заявці.

- Запрошення для іноземців отримаєш за попередньою домовленістю по телефону.

Маєш запитання щодо справи, яка розглядається? Напиши до нас:

- справи, що стосуються перебування: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

- дозвіл на роботу: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl або по телефону 52 3497282 в середу від 9.00 до 13.00

- запрошення для іноземців: zaproszenie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Наша інфолінія для обслуговування іноземців буде працювати без змін: від понеділка до п’ятниці від 8.00 до 15.00 за номером:

800 170 070

Маєш питання, що стосуються отримання польського громадянства чи призначення грошової допомоги для власників Карти Поляка? Подзвони до нас:

Карта Поляка – тел. 52 349 7273

Громадянство – тел. 52 349 7231

 

С 16.03. 2020 года до отмены на территорию Управления ввойдут только лица, зарегистрированные в электронной очереди. Беспокоимся о твоей безопасности и хотим ограничить возможность заражения вирусом SARS-CoV-2 (коронавирусом).

- Зарегистрирован на прием? Прийди раньше, за 30 мин. до приема. Возьми с собой документ подтверждения личности.

- Обслуживаем только лица с электронной регистрацией.

- Заканчивается срок донесения документов / сдача отпечатков пальцев, а нет возможности зарегистрироваться через интернет? Вышли просьбу о продлении срока непосредственно к инспектору или на адрес:

cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

- Заканчивается виза / безвиз / срок действия карты побыта,  а нет возможности зарегистрироваться через интернет?  Хочешь подать документы на получение польского гражданства или материальной помощи для обладателей Карты Поляка? Вышли к нам анкету по адресу:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ul. Konarskiego 1 – 3

85 – 066 Bydgoszcz

- Разрешение на работу вышлем почтой на адрес кореспонденции, указанный в заявке.

- Приглашение для иностранцев получишь по предыдущей телефонной договоренности.

Есть вопросы по делу, что рассматривается? Напиши к нам:

- дела по рассмотрению пребывания cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

- разрешение на работу: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl или  по телефону 52 3497282 в среду с 9.00 до 13.00

- приглашение для иностранцев: zaproszenie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Наша инфолиния для обслуживания иностранцев будет работать без изменений: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00 по номеру

800 170 070

Есть вопросы по получению польского гражданства или материальной помощи для обладателей Карты Поляка? Позвони к нам:

Карта Поляка – тел. 52 349 7273

Гражданство – тел. 52 349 7231

 

 

Beginning March 16th 2020  until further notice only clients with a confirmed appointment will be admitted to our building. It is for your safety to avoid places where people gather and SARS-CoV-2 can be spread.

 • If you have an appointment, you are welcome to come to our office.  Do not come earlier than 30 mins before the time of appointment. Bring your passport or identity card with you.
 • If you have received a letter from us and you were asked to bring more documents or give your fingerprints but it is impossible to make an appointment, email the person who deals with your case or email us at:  cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl
 • If your visa/ residence card is about to expire or you are running out of days of your legal stay in Poland, send us your application for a residence permit at:

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 • We will send work permits at your correspondence address.
 • If you applied to get an invitation for a foreigner, we will call you to make an appointment for you to come to collect it.
 • All the proceedings might be extended.

If you have questions concerning your case still in progress, email us:

 

Our helpline for foreigners works Monday – Friday 8 a.m. – 3 p.m. at:

800 170 070

 If you have questions concerning Polish citizenship or cash benefit for Karta Polaka holders, call us at:

Karta Polaka - tel. 52 34 97 273

Polish citizenship - tel. 52 34 97 231