W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dziennik praktyki zawodowej

!!! INFORMACJA !!! W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), od dnia 31 lipca 2020 roku następuje m.in. zmiana przepisu art. 44b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nowym brzmieniem art.44 ust.5 dzienniki praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju. W związku z powyższym wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od dnia 31 lipca 2020 r. należy składać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

Jak złożyć wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej?

1. Osobiście (odbiór dziennika praktyki zawodowej - niezwłocznie):

Sekretariat Wydziału Geodezji, pokój 314 (III piętro)

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-79-21

2. Osobiście (odbiór dziennika praktyki zawodowej po 14 dniach po złożeniu dokumentów) Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 

Wydział Geodezji w:

Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17-go stycznia 7
tel. 23 671 93 14, pok. 317, 319

Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15
tel. 29 746 62 48, 29 746 62 18, pok. 69a

Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 15
tel. 24 235 11 37, pok. 125

Radomiu

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 362 02 40, 48 362 04 16, pok. 287

Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38
tel. 25 644 81 85, pok. 805

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

(dla każdego zakresu uprawnień oddzielny wniosek)

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 

  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł (dla każdego zakresu uprawnień odrębna opłata);
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (oryginał do wglądu);
  • w przypadku osób, które zmieniły nazwisko - dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. odpis aktu małżeństwa).

Dodatkowe informacje:

  • na dowodzie wniesionej opłaty winien być zamieszczony tytuł wg wzoru „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej, zakres, imię i nazwisko osoby zainteresowanej”;
  • opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy dokonać na konto BGK: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001  (rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - brak możliwości dokonywania wpłaty w kasie Urzędu);
  • podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód tożsamości;
  • w przypadku wydawania dziennika praktyki osobom posiadającym upoważnienie do odbioru w imieniu osoby zainteresowanej wraz z upoważnieniem należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód osobisty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu: (22) 695-79-21.

Materiały

Wzór upoważnienia do odbioru dziennika praktyki zawodowej
upowaznienie​_do​_odbioru​_dziennika​_praktyki​_zawodowej.pdf 0.33MB
Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej
Wniosek​_o​_wydanie​_dziennika​_praktyki​_zawodowej.pdf 0.04MB