W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Formularz zgłoszeń wniosków pracodawców do trybu obsługi koordynowanej

Została zamknięta sesja aktywności formularza zgłoszeń pracodawców do obsługi koordynowanej wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w II połowie sierpnia br.

O zakwalifikowaniu wniosków do obsługi pracodawcy zostaną poinformowani indywidualnie i otrzymają jednocześnie instrukcję postępowania oraz przygotowania wniosku. Informacje dla pracodawców zakwalifikowanych do obsługi w II połowie sierpnia br. zostaną wysłane do 13 sierpnia br.

Kolejna sesja aktywności formularza zgłoszeń pracodawców do obsługi koordynowanej wniosków
o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca w I połowie września br. zostanie uruchomiona 17 sierpnia br. ok. godz. 12:00 i będzie aktywna 24 godziny.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z przydatnymi informacjami dotyczącymi Trybu obsługi koordynowanej.

Pracodawca wypełnia jednorazowo zgłoszenie dla każdego wniosku zgłaszanego do obsługi. W przypadku zgłoszenia wniosku do obsługi nie należy składać równolegle tego samego wniosku drogą pocztową ani elektroniczną, lecz postępować zgodnie z instrukcją przesłaną przez Urząd.

Jednocześnie zwracamy uwagę na dokładne wypełnianie pól formularza, gdyż wprowadzenie nieprawidłowych danych, a zwłaszcza adresu poczty elektronicznej uniemożliwi zakwalifikowanie wniosku do obsługi.

Urząd zapewnia obsługę poprawnie zgłoszonych wniosków tylko o wydanie zezwolenia typu A we wskazanych poniżej przypadkach. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż możliwych do udostępnienia terminów obsługi przez urząd, pierwszeństwo zakwalifikowania do obsługi przysługuje według następującej kolejności:

  • dla zatrudnienia cudzoziemców jako personel w szpitalach, a także domach pomocy społecznej wpisanych do rejestru Wojewody Mazowieckiego oraz w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, wpisanych do rejestru Wojewody Mazowieckiego;
  • dla zatrudnienia cudzoziemców do wykonywania opieki nad członkiem rodziny wnioskodawcy na stanowisku opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej lub asystent osoby niepełnosprawnej (zatrudniającym może być tylko osoba fizyczna/gospodarstwo domowe);
  • wnioskom o wydanie zezwolenia typu A na stanowiska pracy, które nie są zwolnione z informacji starosty, na umowę o pracę oraz cały etat, a pracodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 1 rok, w sytuacji braku uprawnień do nawiązania zatrudnienia na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
  • wnioskom o wydanie zezwolenia typu A na stanowiska pracy, które nie są zwolnione z informacji starosty, na umowę o pracę oraz cały etat, w sytuacji braku uprawnień do nawiązania zatrudnienia na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Urząd w powyższych okolicznościach nie gwarantuje zakwalifikowania do obsługi każdego zgłaszanego wniosku.

Materiały

Regulamin Formularza zgłoszenia wniosku pracodawcy w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców
Regulamin​_TOK​_25052020.pdf 0.45MB