W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konstanty Radziwiłł

Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Życiorys

Praca, medycyna
W 1983 r. podjął pracę w przychodni na warszawskim Ursynowie. W tej dzielnicy pracował jako lekarz rodzinny z przerwą na lata 2015-18 do chwili objęcia stanowiska Wojewody. Od 1994 r. jest specjalistą medycyny rodzinnej. W latach 1996-2015 był właścicielem małej Przychodni Medycyny Rodzinnej na warszawskich Kabatach. Przez wiele lat równolegle pracował w warszawskim Pogotowiu Ratunkowym oraz jako lekarz zakładowy i wykładowca. W latach 2005-15 wykładał medycynę rodzinną w Katedrze Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2011 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych.

Ukończył studia podyplomowe z ekonomiki zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie z bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Pracował w kilku radach nadzorczych w obszarze finansów, ubezpieczeń i ochrony zdrowia. W latach 2013-15 był przewodniczącym rady nadzorczej szpitala ginekologiczno-położniczego św. Zofii przy ul. Żelaznej. W latach 2010-15 pracował w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako ekspert w dziedzinie informatyzacji służby zdrowia. Od 2007 r. jest ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia. W latach 2015-18 sprawował urząd Ministra Zdrowia.
 

Dzieciństwo
W latach 1965-73 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 205 na warszawskim Mokotowie, a następnie w latach 1973-77 do Liceum Ogólnokształcącego Nr VI im. Tadeusza Reytana, gdzie uzyskał świadectwo maturalne.

Studia, NZS
W latach 1977-83 studiował na I Wydziale Lekarskim warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie uzyskał dyplom lekarza. W tym okresie, jesienią 1980 r. był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie jego prezesem na Akademii Medycznej i członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w podziemnych działaniach NZS, a następnie w nielegalnym ruchu „Wolność i Pokój”.

Działalność publiczna
W latach 1993-2015 działacz samorządu lekarskiego. Zajmował liczne funkcje w warszawskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej. W latach 2001-10 był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Jako przedstawiciel polskiego samorządu lekarskiego brał udział w działalności licznych międzynarodowych organizacji lekarskich. W latach 2010-12 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich. Współzałożyciel Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, a przez wiele lat członek Zarządu tej organizacji. W latach 2015-2019 senator Rzeczypospolitej.

Odznaczenia
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2004). Posiada liczne odznaczenia samorządu lekarskiego, jest laureatem nagrody m. st. Warszawy (2015).

Rodzina
Z żoną Joanną mają ośmioro dzieci i szesnaścioro wnucząt.

 

Sekretariat wojewody

tel. 22 695 65 88
fax. 22 695 65 89

wojewoda@mazowieckie.pl

Informacje o działalności urzędu
tel. 22 695 69 95

Przyjmowanie interesantów

plac Bankowy 3/5, wejście C, piętro I, pok. 131
tel. 22 695 72 10 (przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty)

Wojewoda Mazowiecki sprawuje funkcję

 •  przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 •  zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,
 •  organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 •  organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
 •  reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Do kompetencji Wojewody Mazowieckiego należą sprawy

 •  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 •  Wydziału Finansów i Budżetu,
 •  Wydziału Zdrowia,
 •  Biura Rozwoju i Inwestycji,
 •  Biura Wojewody,
 •  Wydziału Nadzoru Prawnego,
 •  Wydziału Infrastruktury,
 •  Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Ponadto Wojewodzie podlegają

 •  Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
 •  Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu
 •  Komendant Stołeczny Policji 
 •  Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim
 •  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
 •  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie 

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}