W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obsługa klienta WSC / Customer service at the Masovian Voivodship Office / Обслуживание клиента в Управлении по делам иностранцев

Legalny pobyt w czasie epidemii COVID-19


Informujemy, że na mocy obecnie obowiązujących przepisów nie musisz już teraz składać wniosku o przedłużenie pobytu. Zmienione przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Dlatego też termin ważności twojego:

  • zezwolenia na pracę
  • zezwolenia na pracę sezonową
  • oświadczenia o powierzeniu pracy
  • wizy krajowej lub schengen
  • zezwolenia na pobyt czasowy
  • pobytu w ramach ruchu bezwizowego

został przedłużony do końca trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego i dodatkowo jeszcze o 30 dni, tak aby w tym czasie uregulować sprawy swojego pobytu w Polsce. Pomimo utraty ważności karty pobytu, wizy, zezwolenia na pracę jesteś w Polsce LEGALNIE.

WAŻNE! Powyższe nie dotyczy osób, które wjechały do Polski w ramach ruchu bezwizowego po 14 marca 2020 r. (https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy  - informacje dotyczące przekraczania granicy

Przede wszystkim, dla bezpieczeństwa klientów, prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Jeśli Twoja sprawa, którą chcesz załatwić nie jest pilna, prosimy o odłożenie osobistej wizyty. Wnioski oraz inne dokumenty prosimy wysyłać na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Informujemy, że złożenie wniosku podczas obsługi bezpośredniej po zakończeniu stanu epidemii znacznie przyśpieszy i usprawni tok postępowania. Z uwagi na liczbę wpływających wniosków oraz konieczność zachowania reżimu sanitarnego, czas oczekiwania na wyznaczenie terminu uzupełnienia braków formalnych wniosku bądź korespondencję wynosi około 3 miesiące.

Ważne! Prosimy Państwa o śledzenie komunikatów w mediach dotyczących ewentualnego odwołania stanu epidemii, bądź zagrożenia epidemicznego. Informacje te będą również zamieszczone na rządowym portalu informacyjnym https://www.gov.pl/

Infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego gdzie można zadawać pytania dotyczące kwarantanny: +48 22 25 00 115
 

Wznowienie obsługi klienta w zakresie przyjmowania wniosków na pobyt czasowy


Od 1 lipca 2020 przywracamy możliwość zapisu w kalendarzu internetowym na złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na POBYT CZASOWY. Wnioski będą przyjmowane w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

Aby umówić się na wizytę w celu złożenia wniosku należy zarejestrować poprzez kalendarz internetowy https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol

Po wskazaniu lokalizacji, w zakładce ,,Usługi” należy wybrać właściwą kolejkę:

X - wnioski o POBYT CZASOWY
siedziba Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, stanowisko 10 lub 11 (pokój 14 i 16, parter)

G - wnioski o POBYT CZASOWY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście G, pokój 49
 


Po kliknięciu w link do rezerwacji terminu na kalendarzu wyświetlą się zaznaczone na niebiesko dostępne daty, po kliknięciu na datę wyświetlą się wolne jeszcze terminy na dany dzień. Zasady rejestracji za pomocą kalendarza oraz opis rubryk podane są u dołu strony.

Zapraszamy do zgłoszenia się z kompletem dokumentów, aby zminimalizować konieczność powtórnego stawienia się w urzędzie. Złożenie kompletu dokumentów umożliwia szybsze procedowanie sprawy.

Ważne! Jeżeli wcześniej wysłałeś wniosek pocztą, nie umawiaj się na wizytę w celu złożenia drugiego wniosku. Drugi wniosek nie zostanie przyjęty. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej
 

Od 13.07.2020 przywracamy możliwość rejestracji mailowej dla dzieci i małżonków cudzoziemca lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają. Ponownie zostaje uruchomiony mail:

wniosekrodzina@mazowieckie.pl


dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie.  Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają.
 UWAGA! Urząd nie prowadzi rejestracji telefonicznej na umawianie wizyt w celu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, a podany adres mailowy dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wniosek jest składany w tym samym czasie dla członków tej samej rodziny.

ZASADY REJESTRACJI MAILOWEJ
• W treści maila musisz podać dane dotyczące osób objętych wnioskami: imię i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu cudzoziemca, posiadany obecnie tytuł pobytowy (wiza wydana przez władze polskie, polska karta pobytu, wiza wydana przez inne państwo Schengen, ruch bezwizowy, pobyt nielegalny), data legalnego pobytu cudzoziemca.  Ponadto musisz podać imiona i nazwiska członków rodziny cudzoziemca, dla których będą składane wnioski, ich numery paszportów i daty ich legalnego pobytu. Dodatkowo podaj swój numer telefonu kontaktowy i imię i nazwisko pełnomocnika.
• W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz na swój adres mailowy informację o wolnym dostępnym w Urzędzie terminie na złożenie wniosków.
• O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku.
• Prosimy o rzetelne podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niepełne dane uniemożliwiają zapisanie cudzoziemca. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.
• Osoby zapisane w systemie internetowej rezerwacji powinny stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejść przed wskazane stanowisko w wiadomości z Urzędu. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie. Osoby stawiające się w Urzędzie na umówionych wizytach nie muszą pobierać żadnych dodatkowych numerków z biletomatu, potwierdzeniem wizyty jest wydruk maila potwierdzającego.

 

Wznowienie obsługi klienta w zakresie przyjmowania wniosków na pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego przy ul. Kruczej 5/11


Aby umówić się na wizytę w celu złożenia wniosku należy zarejestrować poprzez kalendarz internetowy https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. Wnioski będą przyjmowane w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11 - wejście E

Po wskazaniu lokalizacji, w zakładce ,,Usługi” należy wybrać właściwą kolejkę:
S - SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY oraz REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Po kliknięciu w link do rezerwacji terminu na kalendarzu wyświetlą się zaznaczone na niebiesko dostępne daty, po kliknięciu na datę wyświetlą się wolne jeszcze terminy na dany dzień. Zasady rejestracji za pomocą kalendarza oraz opis rubryk podane są u dołu strony.

Zapraszamy do zgłoszenia się z kompletem dokumentów, aby zminimalizować konieczność powtórnego stawienia się w urzędzie. Złożenie kompletu dokumentów umożliwia szybsze procedowanie sprawy.

Ważne! Jeżeli wcześniej wysłałeś wniosek pocztą, nie umawiaj się na wizytę w celu złożenia drugiego wniosku. Drugi wniosek nie zostanie przyjęty. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej
 

Od 13.07.2020 przywracamy możliwość rejestracji mailowej dla dzieci i małżonków cudzoziemca lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają. Ponownie zostaje uruchomiony mail:

wniosekrodzina@mazowieckie.pl


dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie.  Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają.
 UWAGA! Urząd nie prowadzi rejestracji telefonicznej na umawianie wizyt w celu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, a podany adres mailowy dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wniosek jest składany w tym samym czasie dla członków tej samej rodziny.

ZASADY REJESTRACJI MAILOWEJ
• W treści maila musisz podać dane dotyczące osób objętych wnioskami: imię i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu cudzoziemca, posiadany obecnie tytuł pobytowy (wiza wydana przez władze polskie, polska karta pobytu, wiza wydana przez inne państwo Schengen, ruch bezwizowy, pobyt nielegalny), data legalnego pobytu cudzoziemca.  Ponadto musisz podać imiona i nazwiska członków rodziny cudzoziemca, dla których będą składane wnioski, ich numery paszportów i daty ich legalnego pobytu. Dodatkowo podaj swój numer telefonu kontaktowy i imię i nazwisko pełnomocnika.
• W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz na swój adres mailowy informację o wolnym dostępnym w Urzędzie terminie na złożenie wniosków.
• O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku.
• Prosimy o rzetelne podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niepełne dane uniemożliwiają zapisanie cudzoziemca. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.
• Osoby zapisane w systemie internetowej rezerwacji powinny stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejść przed wskazane stanowisko w wiadomości z Urzędu. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie. Osoby stawiające się w Urzędzie na umówionych wizytach nie muszą pobierać żadnych dodatkowych numerków z biletomatu, potwierdzeniem wizyty jest wydruk maila potwierdzającego.

 

Wznowienie obsługi klienta w zakresie uzupełniania braków materialnych


Aby umówić się na wizytę  w celu uzupełnienia braków materialnych do wniosku należy zarezerwować termin za pośrednictwem kalendarza internetowego dostępnego poprzez link w aplikacji do śledzenia statusu sprawy https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.  Po wskazaniu lokalizacji, w zakładce ,,Usługi” należy wybrać właściwą kolejkę.

Zapraszamy do zgłoszenia się z kompletem dokumentów, aby zminimalizować konieczność powtórnego stawienia się w urzędzie. Złożenie kompletu dokumentów umożliwia szybsze procedowanie sprawy.
 

Odbiór kart pobytu oraz decyzji administracyjnych


Uprzejmie informujemy, że obecnie wydajemy karty pobytu i decyzje administracyjne tylko osobom z którymi wcześniej się skontaktujemy telefonicznie lub wyślemy SMS. Prosimy oczekiwać na kontakt ze strony urzędu i nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

Opłatę za odbiór karty w wysokości 50 lub 25 zł można uiścić przelewem lub w punkcie Monetia ( w siedzibie Urzędu) na konto :

     Mazowiecki Urząd Wojewódzki
     Wydział Finansów i Budżetu
     NBP O/O Warszawa
     83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Jeżeli pilnie musisz odebrać kartę pobytu napisz swoją prośbę na formularz kontaktowy. Z uwagi na duże zainteresowanie, informujemy, że wydawanie kart odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 

Uzupełnianie braków formalnych wniosków dot. legalizacji pobytu


Uprzejmie informujemy, że obecnie uzupełnianie braków formalnych odbywa się po wcześniejszym wyznaczeniu wizyty przez Urząd. Prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny lub SMS z urzędu i nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

W pierwszej kolejności terminy wyznaczone zostaną klientom, do których wezwania zostały wystawione i wysłane przed zawieszeniem obsługi bezpośredniej. Prosimy o stawienie się w wyznaczonym dniu na wskazane stanowisko w maseczce wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

W przypadku braku kontaktu telefonicznego, bądź w sytuacji, gdy nie stawisz się na wyznaczony termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku, wezwanie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty. Po otrzymaniu wezwania prosimy o stawienie się wraz z otrzymanym WEZWANIEM do siedziby Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie.

Z uwagi na liczbę wpływających wniosków oraz konieczność zachowania reżimu sanitarnego, czas oczekiwania na wyznaczenie terminu uzupełnienia braków formalnych wniosku bądź korespondencję wynosi około 3 miesiące.
 

Wznowienie obsługi klienta w zakresie przyjmowania wniosków w sprawach NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO


Informujemy, że 21 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 18.00 zostanie przywrócona możliwość ustalania indywidualnych terminów na osobiste składanie kompletnych wniosków w sprawach NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO (tj. nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP oraz uznania za obywatela polskiego przez Wojewodę Mazowieckiego) za pośrednictwem systemu https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/  

Kalendarz internetowy umożliwia umówienie terminu spotkania na konkretny dzień i godzinę na najbliższych 7 dni. Nowe terminy będą uruchamiały się codziennie o godz. 18.00 (z wyłączeniem sobót i niedziel). Na poszczególne dni robocze przewiduje się limit miejsc z uwzględnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

W celu ustalenia terminu w zakładce ,,Usługi” należy wybrać właściwą kolejkę:
„P” - NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
Bilet należy wygenerować z systemu oraz zachować do okazania.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

Prosimy o stawianie się wyłącznie z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Złożenie kompletnego wniosku ograniczy konieczność kolejnych wizyt w urzędzie oraz umożliwi szybsze załatwienie sprawy.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów niezbędnych w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obywatelstwo-polskie-i-repatriacja

Ważne! Jeżeli wcześniej wysłałaś/eś wniosek pocztą, nie umawiaj się na wizytę w celu złożenia drugiego wniosku. Drugi wniosek nie zostanie przyjęty.

Przypominamy, że wszystkie zapytania należy kierować wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego:
https://kontaktwsc.mazowieckie.pl
 

Informujemy również, że zostały wznowione zapisy przez kalendarz internetowy na
E – wydanie / wymiana karty pobytu
I - Pobyt obywateli UE
Z - Zaproszenia - wnioski

M - Potwierdzenie obwytatelstwa polskiego

 

Legal stay during the COVID-19 epidemic


Please be advised that under the current provisions, you no longer must submit an application for an extension of your stay. The amended regulations will allow people who want to pursue their current purpose of stay or cannot leave Poland due to the spread of SARS-CoV-2 virus to stay legally in the country.
Therefore, your expiration dates for:
•    work permits
•    seasonal work permits
•    declarations of entrustment of work
•    national or Schengen visas
•    temporary residence permits
•    stays under visa-free travel


have been extended until the end of the epidemic or epidemic threat status, and by additional 30 days for you to regulate your stay in Poland during this time. Despite the expiry of your residence card, visa or work permit, you are LEGAL in Poland.

NOTE! The above does not apply to persons who entered Poland as part of visa-free travel after March 14, 2020. (https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/).

Detailed information is available on:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/
https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy  - information on crossing the border

First, for the safety of customers, please limit visits to the office to the necessary minimum. If the case you want to settle is not urgent, please postpone your personal visit. Please send requests and other documents to:

Masovian Voivodship Office in Warsaw
Department of Foreigners
Marszałkowska 3/5
00-624 Warsaw

Please be advised that submitting an application when direct service is provided after the end of the epidemic will significantly speed up and improve the course of action. Due to the number of applications received and the need for complying with the sanitary regime, the waiting time to set a deadline to complete any formal lacks of your application or correspondence is approx. 3 months.

Note! You are requested to follow messages in the media regarding a possible cancellation of the epidemic or epidemic threat status. This information will also be posted on the government news portal https://www.gov.pl/

Helpline of the Main Sanitary Inspectorate that you can call to ask questions about quarantine: +48 22 25 00 115

 

Resumption of customer service for receiving applications for temporary stay


From July 1, 2020, we are resuming the possibility of making appointments in the online calendar to submit complete applications for TEMPORARY STAY permits. Applications will be accepted in the building of the Masovian Voivodship Office in Warsaw at Marszałkowska 3/5.
In order to make an appointment to submit an application, please register via the online calendar https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol

When you indicate the location, select the correct queue in the "Services" tab:

X - wnioski o POBYT CZASOWY
siedziba Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, stanowisko 10 lub 11 (pokój 14 i 16, parter)

G - wnioski o POBYT CZASOWY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście G, pokój 49
 

When you click the link to reserve your appointment, the calendar will display the available dates marked in blue, when you click the date the available times for the day will be displayed. Registration rules using the calendar and a description of the headings are given at the bottom of the page.

You are requested to apply with a set of documents in order to minimize the need for appearing again in the office. When a set of documents is submitted, the case can be processed faster.
 
Note! If you have previously sent an application by post, do not make an appointment to submit a second application. The second application will not be accepted. Detailed information: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej
 

Resumption of customer service for accepting applications for permanent stay and a long-term resident's stay at Krucza 5/11


In order to make an appointment to submit an application, please register via the online calendar https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. Applications will be accepted in the building of the Masovian Voivodship Office in Warsaw at Krucza 5/11 - entrance E

When you indicate the location, select the correct queue in the "Services" tab:
S - SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY oraz REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

When you click the link to reserve your appointment, the calendar will display the available dates marked in blue, when you click the date the available times for the day will be displayed. Registration rules using the calendar and a description of the headings are given at the bottom of the page.

You are requested to apply with a set of documents in order to minimize the need for appearing again in the office. When a set of documents is submitted, the case can be processed faster.
 
Note! If you have previously sent an application by post, do not make an appointment to submit a second application. The second application will not be accepted. Detailed information: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej
 

Resumption of customer service for completing material lacks


To make an appointment to complete material lacks for the application, you must reserve a date via the online calendar available via the link in the application to track the status of the case https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.  When you indicate the location, select the correct queue in the "Services" tab.

You are requested to apply with a set of documents in order to minimize the need for appearing again in the office. When a set of documents is submitted, the case can be processed faster.
 

Collection of residence cards and administrative decisions


We would like to kindly inform you that we are currently issuing residence cards and administrative decisions only to persons whom we contact by phone with or who get an SMS from us. Please wait for contact from the office and do not come to the office without an appointment.

The fee for collecting the card in the amount of 50 or 25 PLN can be paid by bank transfer or at the Monetia point (at the seat of the Office) to the account:

    Masovian Voivodship Office
    Department of Finance and Budget
     NBP O/O Warsaw
     83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

If you urgently need to collect your residence card, write your request to the contact form. Due to high interest, we would like to inform you that the cards are issued in the order in which they were submitted.
 

Completing formal lacks in applications regarding legalization of stay


We would like to kindly inform you that at present, completing formal lacks takes place after prior appointment by the Office. Please wait for a phone call or an SMS from the office and not come to the office without an appointment.

Dates will be first set for the clients to whom calls were issued and sent before the suspension of direct service. Please come on the designated day to the desk indicated, wearing a mask, with a set of required documents.

If there is no telephone contact, or where you do not come at the time appointed to complete formal lacks of your application, a call will be sent via post. When you receive a call, please come to the headquarters of the Department of Foreigners at Marszałkowska 3/5 in Warsaw with the received CALL.

Due to the number of applications received and the need for complying with the sanitary regime, the waiting time to set a deadline to complete any formal lacks of the application or correspondence is about 3 months.

Please be informed that making appointments via the internet calendar has been resumed for
E – Issue / replacement of residence card
I – Residence of EU citizens
Z - Invitations - applications

 

 

 

Законное пребывание во время эпидемии COVID-19


Сообщаем, что на основании действующего в настоящее время законодательства Вы не должны подавать заявление о продлении пребывания. Изменения в положениях законодательства позволяют законно находиться в стране лицам, которые хотят реализовать прежнюю цель нахождения или не могут выехать из Польши в связи с распространением вируса SARS-CoV-2.

Поэтому срок действия Вашего:
•    разрешения на работу
•    разрешения на сезонную работу
•    заявления о получении работы
•    национальной или шенгенской визы
•    разрешения на временное пребывание
•    пребывания в рамках безвизового передвижения

был продлён до конца действия режима эпидемии или её угрозы дополнительно ещё на 30 дней так, чтобы за это время урегулировать вопросы Вашего пребывания в Польше. Несмотря на истечение срока вида на жительство, визы, разрешения на работу Вы находитесь в Польше НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. 

ВАЖНО! Вышесказанное не относится к лицам, которые въехали на территорию Польши в рамках безвизового движения по 14 марта 2020 года. (https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/).

Более подробная информация доступна на сайте:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/
https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy  - информация касающаяся пересечения границы.

Прежде всего для безопасности клиентов мы просим ограничить посещение учреждения до необходимого минимума. Если Ваше дело, которое Вы хотите решить не является срочным мы просим Вас отложить личное посещение. Заявление и другие документы просим присылать по адресу:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Сообщаем, что подача заявления при непосредственном обслуживании после окончания режима эпидемии значительно ускорит и улучшит процесс рассмотрения. С учётом количества поступающих заявлений и необходимости сохранения санитарного режима время ожидания для назначения срока донесения недостающих документов или переписка составит примерно 3 месяца.

Важно! Мы просим Вас следить за сообщениями в средствах массовой информации касающихся возможной отмены режима эпидемии или эпидемической угрозы. Эта информация также будет размещаться на информационном портале учреждения https://www.gov.pl/

Линия Главной Санитарной Инспекции, где можно задавать вопросы касающиеся карантина: +48 22 25 00 115
 

Возобновления обслуживания клиентов для принятия заявлений на временное пребывания


С 1июля 2020 года мы возобновляем возможность записи при помощи онлайн-календаря для подачи полного комплекта заявления на ВРЕМЕННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО. Заявления будут приниматься в здании Мазовецкого Воеводства в Варшаве на ул. Маршалковской, 3/5.

Чтобы назначить визит для подачи заявления необходимо зарегистрироваться при помощи онлайн-календаря https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol

После указания местоположения в закладке «Услуги» необходимо выбрать соответствующую очередь:

X - wnioski o POBYT CZASOWY
siedziba Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, stanowisko 10 lub 11 (pokój 14 i 16, parter)

G - wnioski o POBYT CZASOWY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście G, pokój 49

После нажатия на ссылку для резервирования срока на календаре отображаются отмеченные синим доступные даты, после нажатия на дату отображается свободное на данный день время. Правила регистрации при помощи календаря и описание рубрик находятся внизу страницы.

Приглашаем Вас подать заявление с комплектом документов, чтобы минимизировать необходимость повторного прибытия в учреждение Подача комплекта документов позволяет ускорить рассмотрение дела.  

Важно! Если Вы ранее выслали заявление по почте не назначайте визит для подачи второго заявления. Второе заявление не будет принято. Подробная информация: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej
 

Возобновление обслуживания клиентов для принятия заявлений на постоянный вид на жительство и долгосрочное пребывание резидента


Чтобы назначить визит для подачи заявления необходимо зарегистрироваться при помощи онлайн-календаря  https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol Заявления будут приниматься в здании Мазовецкого Воеводства в Варшаве на ул. Кручей 5/11 – вход Е

После указания местоположения в закладке «Услуги» необходимо выбрать соответствующую очередь: S - SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY oraz REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

После нажатия на ссылку для резервирования срока на календаре отображаются отмеченные синим доступные даты, после нажатия на дату отображается свободное на данный день время. Правила регистрации при помощи календаря и описание рубрик находятся внизу страницы.

Приглашаем Вас подать заявление с комплектом документов, чтобы минимизировать необходимость повторного прибытия в учреждение Подача комплекта документов позволяет ускорить рассмотрение дела.  

Важно! Если Вы ранее выслали заявление по почте не назначайте визит для подачи второго заявления. Второе заявление не будет принято. Подробная информация: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej

 

Возобновления обслуживания клиентов желающих донести недостающую оплату


Чтобы назначить визит для желающих донести недостающую для подачи заявления оплату необходимо зарегистрироваться при помощи онлайн-календаря доступного по ссылке в приложении для отслеживания статуса дела https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl. После указания местоположения в закладке «Услуги» необходимо выбрать соответствующую очередь.

Приглашаем Вас подать заявление с комплектом дркументов, чтобы минимизировать необходимость повторного прибытия в учреждение Подача комплекта документов позволяет ускорить рассмотрение дела.  
 

Получение карт вида на жительство и административного решения


Сообщаем, что в настоящее время мы выдаём карты вида на жительство и административные решения только лицам, с которыми мы предварительно созвонились или выслали смс. Просим ждать пока учреждение не свяжется с Вами и не прибывать туда без назначенного визита.

Оплату за получение карты в размере 50 или 25 злотых можно внести в пункте Монета (в Учреждении) на счёт:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki    
Wydział Finansów i Budżetu
 NBP O/O Warszawa
 83-1010-1010-0137-1022-3100-0000


Если Вам необходимо срочно получить карту вида на жительство запишите свою просьбу в форму для связи. Учитывая большую заинтересованность сообщаем, что выдача карт происходит согласно очередности подачи заявлений.
 

Донесение недостающей оплаты для легализации пребывания


Сообщаем, что в настоящее время донесение недостающей оплаты производится после заранее назначенного Учреждением визита. Просим ждать контакта по телефону или смс из учреждения и не прибывать туда без назначенного визита.

В первую очередь будут назначены даты клиентам, которым приглашения были отправлены до приостановки непосредственного обслуживания. Просим прибывать в назначенный день к указанному окошку в маске и с комплектом требуемых документов.  

В случае, если Вам не позвонили или в ситуации, если Вы не явились в назначенный срок для донесения недостающей оплаты повестка будет оправлена по почте. После получения повестки просим явиться с полученной ПОВЕСТКОЙ в главный офис Управления по делам иностранцев на ул. Маршалковской, 3/5 в Варшаве.

С учётом количества поступающих заявлений и необходимости сохранения санитарного режима время ожидания для назначения срока донесения недостающей оплаты или переписка составит примерно 3 месяца.


Сообщаем также, что возобновлена запись при помощи онлайн-календаря для:
Е – выдачи/обмена карт видов на жительство
I – пребывания граждан ЕС
Z – Заявлений для приглашений

 

{"register":{"columns":[]}}