W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

W dniu 3 grudnia 2020 r. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
  • w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Dodatkowe założenie:

minimum 70% uczestników Programu mają stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków.

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 i 3 do Porgramu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznego sprawdzenia i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Lista zatwierdzonych wniosków na środki finansowe z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 znajduje się w załączniku.

 

Materiały

Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-dla-jst-1607012206-1
Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-dla-jst-1607012206-1.docx 0.04MB
Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-1607011377
Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-1607011377.pdf 1.11MB
Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-dla-jst-1607011957
Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-dla-jst-1607011957.docx 0.08MB
Kopia Kopia-Kopia-Zal.-nr-1-Wniosek-gminy-powiatu-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycj-1607618435-2
Kopia​_Kopia-Kopia-Zal-nr-1-Wniosek-gminy-powiatu-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycj-1607618435-2.xlsx 0.01MB
Kopia Kopia-Kopia-Zal.-nr-2-Wniosek-wojewody-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-202-1607618435-1
Kopia​_Kopia-Kopia-Zal-nr-2-Wniosek-wojewody-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-202-1607618435-1.xlsx 0.01MB
Kopia Zal.-nr-3-Lista-rekomendowanych-wnioskow-do-finansowania-w-ramach-Programu-AOON---edycja-2021-10.12-ver-2-1607618435
Kopia​_Zal-nr-3-Lista-rekomendowanych-wnioskow-do-finansowania-w-ramach-Programu-AOON---edycja-2021-1012-ver-2-1607618435.xlsx 0.02MB
Kopia Zal.-nr-4-Zestawienie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377
Kopia​_Zal-nr-4-Zestawienie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377.xlsx 0.01MB
Kopia Zal.-nr-5-Sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377
Kopia​_Zal-nr-5-Sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377.xlsx 0.01MB
Kopia Zal.-nr-6-Sprawozdanie-wojewody-z-realizacji-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377
Kopia​_Zal-nr-6-Sprawozdanie-wojewody-z-realizacji-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377.xlsx 0.01MB
Zal.-nr-7-Wzor-oswiadczenia-o-przyjeciu-srodkow-fiansowych-z-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377
Zal-nr-7-Wzor-oswiadczenia-o-przyjeciu-srodkow-fiansowych-z-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377.docx 0.02MB
Zal.-nr-8-Wzor-karty-zgloszenia-do-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377
Zal-nr-8-Wzor-karty-zgloszenia-do-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377.docx 0.02MB
Zal.-nr-9-Wzor-ewidencji-przebiegu-pojazdu-w-ramach-Programu--AOON---edycja-2021-1607011377
Zal-nr-9-Wzor-ewidencji-przebiegu-pojazdu-w-ramach-Programu--AOON---edycja-2021-1607011377.doc 0.05MB
Zal.-nr-10-Wzor-karty-realizacji-uslug-asystenta-w-ramach-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377
Zal-nr-10-Wzor-karty-realizacji-uslug-asystenta-w-ramach-Programu-AOON---edycja-2021-1607011377.docx 0.02MB
Zal.-nr-11-Wzor-karty-oceny-wniosku-gminy-powiatu-w-ramach-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-1607011377
Zal-nr-11-Wzor-karty-oceny-wniosku-gminy-powiatu-w-ramach-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-1607011377.docx 0.02MB
Komunikat-z-dn.-23.12.2020-r.-w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach Programów Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021
Komunikat-z-dn-23122020-r-w​_sprawie​_wydłużenia​_terminu​_naboru​_wniosków​_w​_ramach​_Programów​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2021​_oraz​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_-​_edycja​_2021.pdf 0.09MB
Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Spolecznej z dnia 11.02.2021-r. w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złozonych przez wojewodów.
Komunikat​_Ministra​_Rodziny​_i​_Polityki​_Spolecznej​_z​_dnia​_11022021-r​_w​_sprawie​_wydłużenia​_terminu​_ostatecznej​_weryfikacji​_i​_zatwierdzenia​_wniosków​_złozonych​_przez​_wojewodów.pdf 0.07MB
Wzór umowy na-realizację zadania w ramach resortowego Programu MRiPS AoON Wojewoda-Gmina-Powiat
Wzór​_umowy​_na-realizację​_zadania​_w​_ramach​_resortowego​_Programu​_MRiPS​_AoON​_Wojewoda-Gmina-Powiat.docx 0.04MB
Komunikat o zmianie programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej-edycja-2021
Komunikat​_o​_zmianie​_programu​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepelnosprawnej-edycja-2021.docx 0.02MB
Lista​_rekomendowanych​_wniosków​_w​_ramach​_programu​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej-edycja​_2021-1
Lista​_rekomendowanych​_wniosków​_w​_ramach​_programu​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej-edycja​_2020-2021-1.pdf 0.06MB
Lista zatwierdzonych wniosków na środki finansowe z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Lista​_zatwierdzonych​_wniosków​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_–​_edycja​_2021.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:36 Sabina Wiatkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Fopke
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 9.0 12.10.2021 10:25 Beata Jabłońska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 8.0 26.08.2021 15:15 Beata Jabłońska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 7.0 11.06.2021 12:25 Beata Jabłońska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 6.0 25.02.2021 14:42 Beata Jabłońska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 5.0 19.02.2021 14:37 Beata Jabłońska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 4.0 15.02.2021 13:05 Beata Jabłońska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 3.0 28.12.2020 11:57 Sabina Wiatkowska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 2.0 11.12.2020 11:25 Sabina Wiatkowska
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 1.0 08.12.2020 11:36 Sabina Wiatkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}