W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cudzoziemcy

Informacja dotycząca wnoszenia opłat.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 oraz wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu wydziałów merytorycznych
i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kasa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozostaje nieczynna do odwołania

 

Opłaty za karty pobytu ( 50,00 zł lub 25,00 zł ) należy uiszczać po otrzymaniu decyzji pozytywnej  przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego o nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole tytułem "za kartę pobytu - imię i nazwisko"
Natomiast opłaty skarbowe np. (340,00 zł, 440,00 zł, 640,00 zł 17,00zł ,5,00 zł za 10,00 zł, 17,00 zł )należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

 

Оплату за карту побиту (пластиковий документ) (50,00,-, 25,00 ,-) можливо здійснити банківським переказом на банківський рахунок
Опольського Воєводи 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - відділення банку NBP Ополе.

У свою чергу оплату за отримання дозволу на проживання ( 340,00 ,440,00 ,- 640,00 ,-  10,00,-  5,00,- , 17,00 -,) та за довіреності необхідно здійснити н банківським переказом а банківський рахунок
Опольської міської ради 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Банк Millennium S.A.

 

Fees for residence cards ( 25,00,-, 50,00 ,- ) should be paid by bank transfer to the bank account of the Opolski Voivode No. 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

Stamps for residence permits and powers of attorney (340,00,- 440,00 ,- 640,00,- 10,00,- 5,00,- 17,00 ,- ) should be paid by bank transfer  to the bank account of the Opole City Council No. 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Częściowe wznowienie obsługi klienta w Centrum Obsługi Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wejście do Centrum Obsługi Cudzoziemców znajduje się od strony Wieży Piastowskiej (z tyłu budynku)

 

Szanowni Klienci, od poniedziałku, 25 maja 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców częściowo wznowił bezpośrednią obsługę klientów – cudzoziemców, w zakresie odbioru kart pobytu oraz uzupełnienia braków formalnych do złożonych wniosków o legalizowanie pobytu (pobranie odcisków linii papilarnych).

W celu uzupełnienia braków formalnych klienci będą umawiani na termin wizyty telefonicznie lub korespondencyjnie przez pracowników Urzędu. Przyjmowane będą wyłącznie osoby, z którymi wcześniej skontaktuje się pracownik. Prosimy o oczekiwanie na kontakt i nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

Rezerwacji wizyty w sprawie odbioru karty pobytu można dokonać samodzielnie od 22 maja 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 14.00 pod numerami telefonów:

77 45 24 305

• 77 45 24 546

Wizyty będą możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.30. Rezerwacja internetowa nadal pozostaje zawieszona do odwołania.

Przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty. Niestawienie się na wizytę w ustalonym terminie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem Poczty lub kuriera, a także przez Biuro Podawcze OUW (w holu głównym).

 

Часткове відновлення обслуговування клієнтів в Центрі Обслуговування Іноземців Опольського Воєводського управління.

Вхід до Центру Обслуговування Іноземців знаходиться зі сторони Пястовської вежі (позаду будівлі).

Шановні клієнти, з понеділка, 25 травня 2020 року, Відділ Справ Громадян та Іноземців частково відновив прийом клієнтів - іноземців по справах, пов'язаних з отриманням карт побиту та доповнення необхідних формальностей до вже поданих заяв на продовження легального перебування (взяття відбитків пальців).

З метою доповнення необхідних формальностей клієнти будуть запрошуватись в телефонному режимі або засобами поштового зв’язку працівниками Опольського Воєводського управління. Прийняті будуть лише ті особи, з якими завчасно встановить контакт працівник Опольського Воєводського управління. Наполегливо просимо чекати, коли з вами встановлять контакт наші працівники та не з’являтися до установи без попередніх домовленостей.

З метою отримання карти побиту (пластикового документу) домовитись про візит можна в телефонному режимі самостійно з 22 травня 2020 року, в період з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 14.00 за номерами телефонів:

• 77 45 24 305

• 77 45 24 546

Візити будуть можливі з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 14.30. Онлайн-бронювання візитів залишається тимчасово призупиненим.

Прийом клієнтів буде здійснюватися за наявності попередньої домовленості щодо дати та години візиту. Неявка в запланований термін буде підставою для анулювання візиту та спричинить необхідність повторної резервації терміну.

Подання заяв і доповнення інших документів необхідних для легалізації перебування іноземців та отримання дозволів на працевлаштування здійснюватиметься з використанням засобом поштового зв’язку або послуг кур’єрської служби, а також через пункт прийому кореспонденції (Biuro Podawcze ) Опольського Воєводського управління (в головному залі будинку). Крім того, подання заяв для отримання дозволу на працевлаштування можна здійснювати онлайн через веб-сайт www.praca.gov.pl Каса Опольського Воєводського управління залишається закритою.

 

Dear Sir or Madam, from Monday, May 25, 2020, the Department of Civil Affairs and Foreigners has partially reopened direct customer service - foreigners, for collecting residence cards and filling formal requirements in submitted applications for legalizing of stay (taking fingerprints).

To supplement the formal defects, customers will be arranged for the date of the visit by phone or by post by the Office's employees. Only persons with whom the employee will contact in advance will be accepted. Please wait for contact and not come to the office without an appointment.

You can book your visit to collect your residence card from May 22, 2020, from Monday through Friday, from 08.00 to 14.00 at the following telephone numbers:

• 77 45 24 305

• 77 45 24 546

Visits will be possible from Monday to Friday from 08.00 to 14.30. Online booking is suspended until further notice.

Direct customer service will only take place after prior appointment. Nonappearance at the appointment causes the cancellation of the visit and the need to re-register the new visit.

Submission of applications and delivery of documents for the legalization of stay and work permits will be possible via the Post Office or courier, as well as through the OUW Registry Office (in the main hall). Additionally, in the case of work permits, applications can be submitted via the website www.praca.gov.pl The Office's cash counter is closed.