W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cudzoziemcy

Informacja na temat pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2

Ogłoszenie
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 i trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanem epidemii, w trosce o zdrowie wasze oraz pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od dnia 3 listopada 2020 r. prosimy  o całkowite ograniczenie osobistego załatwienia spraw  w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu  i procedowania ich w formie korespondencji tradycyjnej  lub elektronicznej.
Do dyspozycji pozostaje nasz numer telefonu 77/ 45 24 125.
Część spraw można załatwić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /55s5j1nbiz/skrytka  lub wysyłając wnioski i pisma pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
bok@opole.uw.gov.pl
 
Sprawy Cudzoziemców

Informacje dotyczące  spraw cudzoziemców  można uzyskać na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie dostępne są  również do pobrania stosowne wnioski. Klienci, którzy mają już umówioną wizytę w Oddziale ds. Cudzoziemców OUW w Opolu, będą obsłużeni zgodnie z ustaloną rezerwacją. W celu uzyskania informacji proszę o korzystanie z dostępnych numerów telefonów:

 • w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców – 0800033010,  77/ 4524543;
 • w sprawie informacji o odbiorze kart pobytu  – 77/ 4524546, 77/ 4524691;
 • w sprawie wydawania zezwoleń na pracę -  77/ 4524560, 77/ 4524584, 77/ 4524544;
 • w sprawie obywatelstwa – 77/ 4524319, 77/ 4524332.

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę,  wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl     

Rezerwacja internetowa pozostaje zawieszona do odwołania.

 

ОГОЛОШЕННЯ!
У зв'язку із поширенням на території Республіки Польща вірусу
SARS – CoV-2, дбаючи про Ваше здоров’я і працівників Опольського воєводського управління з 3 листопада 2020 р. просимо повністю обмежити особисту присутність під час вирішення справ у Опольському воєводському управлінні в Ополі та здійснювати це у формі традиційної та електронної кореспонденції.
Для Вашої зручності надаємо наш номер телефону: 77 45 24 125.
Частину справ можна вирішити за допомогою електронної скриньки ePUAP:  /55s5j1nbiz/skrytka  чи висилаючи заяви і листи традиційною або електронною поштою на адресу: 
bok@opole.uw.gov.pl
 
СПРАВИ ІНОЗЕМЦІВ

Інформацію щодо справ іноземців  можна одержати на Інтернет-сторінці Опольського воєводського управління, де також можна взяти потрібні заяви.

 Клієнти, котрі вже записалися на візити до Відділу в справах іноземців Опольського воєводського управління в Ополі обслуговуватимуться згідно записаних термінів.

З метою одержання інформації прошу користуватися наступними номерами телефонів:

 • щодо легалізації перебування іноземців – 0800033010,  774524543
 • щодо інформації про одержання карт перебування – 774524546, 774524691
 • щодо видачі дозволів на роботу -  774524560, 774524584,    774524544
 • щодо громадянства – 774524319, 774524332.

Всю кореспонденцію прошу висилати за адресою:
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piastowska 14 45-082 Opole

Подача заяв та документів щодо легалізації перебування іноземців та дозволів на роботу відбуватиметься за допомогою пошти або кур’єрської доставки. Додатково, у випадку дозволів на роботу, заяви можна подавати за допомогою Інтернет-порталу: www.praca.gov.pl     

Інтернет-записи поки що надалі залишаються недоступними.

 

Announcement!
Due to the spread of the SARS-CoV-2 virus in the territory of the Republic of Poland, for the care of your health and the employees of the Opole Voivodeship Office, from November 3, 2020, please limit completely the personal settlement of matters in the Opole Voivodeship Office in Opole and handle them in the form of traditional or electronic correspondence.
Our telephone number is at your disposal 77 4524 125
Some matters can be dealt with using the ePUAP electronic inbox ePUAP /55s5j1nbiz/skrytka or by sending applications and letters by traditional mail or by e-mail to 
bok@opole.uw.gov.pl

Matters of foreginers

Information on foreign matters can be obtained on the website of the Opole Voivodship Office, where you can also download relevant applications.
Clients who have already made an appointment at the Foreigners' Affairs Unit of the Opole Voivodship Office will be served in accordance with the agreed reservation.

For more information, please use the available phone numbers:

 • on the legalization of stay of foreigners  0800033010, 774524543
 • on information on the receipt of residence cards  – 774524546, 774524691
 • on the issue of work permits - 774524560, 774524584, 774524544
 • on citizenship – 774524319, 774524332.

Please send all correspondence to the following address:
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul.
Piastowska 14 45-082 Opole
Submission of applications and delivery of documents for the legalization of stay and work permits will be possible via the Post Office or courier. Additionally, in the case of work permits, applications can be submitted via the website 
www.praca.gov.pl
Online booking is suspended until further notice.
 

Informacja dotycząca wnoszenia opłat.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 oraz wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu wydziałów merytorycznych
i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kasa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozostaje nieczynna do odwołania

 

Opłaty za karty pobytu ( 50,00 zł lub 25,00 zł ) należy uiszczać po otrzymaniu decyzji pozytywnej  przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego o nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole tytułem "za kartę pobytu - imię i nazwisko"
Natomiast opłaty skarbowe np. (340,00 zł, 440,00 zł, 640,00 zł 17,00zł ,5,00 zł za 10,00 zł, 17,00 zł )należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

 

Оплату за карту побиту (пластиковий документ) (50,00,-, 25,00 ,-) можливо здійснити банківським переказом на банківський рахунок
Опольського Воєводи 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - відділення банку NBP Ополе.

У свою чергу оплату за отримання дозволу на проживання ( 340,00 ,440,00 ,- 640,00 ,-  10,00,-  5,00,- , 17,00 -,) та за довіреності необхідно здійснити н банківським переказом а банківський рахунок
Опольської міської ради 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Банк Millennium S.A.

 

Fees for residence cards ( 25,00,-, 50,00 ,- ) should be paid by bank transfer to the bank account of the Opolski Voivode No. 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

Stamps for residence permits and powers of attorney (340,00,- 440,00 ,- 640,00,- 10,00,- 5,00,- 17,00 ,- ) should be paid by bank transfer  to the bank account of the Opole City Council No. 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

 

{"register":{"columns":[]}}