W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cudzoziemcy, zezwolenia na pracę, zaproszenia

BREXIT - pobyt obywateli Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wznowił obsługę interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców odbywa się tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w sprawach cudzoziemców:

 • w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych do prowadzonych postępowań administracyjnych - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - tel. 85 74 39 205;

W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub zostawiać w urnie umiejscowionej przy wejściu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom dodatkowo można wnioski przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

 

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2020 roku uruchomiona została pod numerem telefonu 857439600 Infolinia dedykowana obywatelom państw trzecich w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców, Karty Polaka, świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce na stałe oraz przedsiębiorcom ubiegającym się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom

 • Zasady składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi

      Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można składać za pośrednictwem wortalu www.praca.gov.pl lub drogą pocztową na adres:
      Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
      Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoiemców
      ul. Mickiewicza 3
      15 - 213 Białystok

 • Zasady składania wniosków o pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE

  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wznawił obsługę interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców odbywa się tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w sprawach cudzoziemców:
 • w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych do prowadzonych postępowań administracyjnych - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - tel. 85 74 39 205;
 • W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub zostawiać w urnie umiejscowionej przy wejściu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom dodatkowo można wnioski przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

 • Podstawowe informacje oraz wzory wniosków ws. legalizacji pobytu cudzoziemców, wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom oraz rejestracji zaproszeń znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/cudzoziemcy
   
 • Zapraszamy do wielojęzycznej strony: cudzoziemcy.bialystok.uw.gov.pl