W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sprawy obywatelskie i cudzoziemców

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wznowił obsługę interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców odbywa się tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się i tylko w zakresie niżej wymienionych zagadnień:

 • paszporty   

BIAŁYSTOK – tel. 85 74 26 591,           
ŁOMŻA – tel. 86 21 63 704,                           
SUWAŁKI – tel. 87 56 64 118.

 • cudzoziemcy w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych do prowadzonych postępowań administracyjnych - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - tel. 85 74 39 205;
 • w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego i potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - tel. 85 74 39 222.

W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub zostawiać w urnie umiejscowionej przy wejściu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom dodatkowo można wnioski przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

 

Przyjmowanie klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dot. Karty Polaka odbywa się w zakresie:

 • odbioru decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka,
 • złożenia wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka,
 • złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty Polaka,
 • złożenia wniosku o zmianę danych posiadacza Karty Polaka,
 • złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka

tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się - tel. 85 74 39 407,

 • złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka Małoletnim

Z dniem 09 września 2020 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Polaka WYŁĄCZNIE MAŁOLETNIM.

Powyższe ograniczenie spowodowane jest obowiązkiem zachowania reżimu sanitarnego wprowadzonego ze względu na epidemię COVID-19.”

W pierwszej kolejności na wizytę umawiani będą MAŁOLETNI, którzy mieli wyznaczony termin wizyty w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 09 czerwca 2020 roku, a który został odwołany z powodu epidemii COVID-19. 

Osobom, które nie będą w stanie przekroczyć granicy, zostanie ustalony nowy termin wizyty po otwarciu granic Rzeczypospolitej Polskiej  z Republiką Białoruś.

Obywatele Republiki Białoruś przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są zainteresowani złożeniem w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku WYŁĄCZNIE WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY POLAKA MAŁOLETNIEMU, a nie dokonali rejestracji zgłoszenia proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: kp@uslugi.e-podlaskie.eu

Temat wiadomości e-mail: Zapisy KP

Treść wiadomości e-mail wyłącznie:

             1. Nazwisko , imię dziecka.

             2. Data urodzenia dziecka.

             3. 4 ostatnie cyfry z paszportu (np. 8417).

             4. Nr telefonu do kontaktu.


O dacie i godzinie wizyty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu  85  74-39-407.

 

 

 

Epidemia koronawirusa - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców