W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Aleksander Socha

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Wicewojewoda Aleksander Socha

Urodził się 16 września 1954 roku w miejscowości Skąpe, w obecnym województwie kujawsko-pomorskim. Jest synem Mariana Socha i Józefy z domu Urbanowska.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1969 roku rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym w Chełmnie-Grubnie. Maturę zdał w 1974 roku. W latach 1974 – 1979 studiował na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Zdobył tytuł mgr inż. rolnictwa. Po studiach wyjechał na praktykę zagraniczną do Szwajcarii. Od 1 grudnia 1979 roku został zatrudniony w macierzystej Uczelni na etacie naukowo-technicznym w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Rolniczym. W latach 1989-1994 pracował w tej Katedrze na stanowisku asystenta, a po obronie doktoratu w 1994 roku i uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych otrzymał stanowisko adiunkta. Pracownikiem naukowo-dydaktycznym był do zakończenia zatrudnienia w Uniwersytecie.

Pracę w administracji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie podjął w 1996 roku na stanowisku kierownika Biura ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W utworzonym w 1999 roku Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie został powołany na stanowisko dyrektora administracyjnego, na którym pracował do 2005 roku. Dwukrotnie, tj. w latach 2005-2008 oraz od 2012 do dnia rozwiązania umowy o pracę w styczniu 2020 roku, sprawował funkcję kanclerza Uniwersytetu. Ważnym doświadczeniem zawodowym w latach 2009-2012 było pełnienie funkcji Prezesa Zarządu samorządowej spółki - Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Olsztynie. W trakcie pracy, w celu poszerzenia wiedzy i zdobycia dodatkowych umiejętności, ukończył studia podyplomowe: „Zarządzanie szkolnictwem wyższym” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w roku akademickim 2000/2001; „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na Wydziale Zarządzania i Administracji UWM w Olsztynie, w roku akademickim 2000/2001; oraz „Zarządzanie i obrót nieruchomościami” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie, w roku akademickim 2001/2002. Podczas pracy na Uniwersytecie był koordynatorem projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia oraz środków unijnych.

Od 2007 roku włączył się w działalność na rzecz Polonii, jako członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a w 2017  został  członkiem Zarządu Krajowego tego Stowarzyszenia. Uczestniczył w inicjatywach skierowanych do uzdolnionej młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Współorganizował szkolenia metodyczne nauczycieli polonijnych ze Stanów Zjednoczonych, a także Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych. Jego działalność organizacyjno-społeczna to również aktywne członkostwo w Senacie i Komisjach Senackich UWM,  Radzie Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie oraz Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej Piłka Siatkowa AZS UWM. Był inicjatorem i organizatorem odbywających się od 2014 roku Biegów Uniwersyteckich. Ważnym elementem dodatkowej działalności było angażowanie się w sprawy spółdzielczości mieszkaniowej poprzez pełnienie od 2015 roku funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran” w Olsztynie. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Za aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego i polonijnego przyznano mu w 2014 roku Złoty Krzyż Zasługi, a w 2015 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku został wyróżniony przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu jako „Osobowość Roku Warmii i Mazur za 2007 rok”. Za zasługi na rzecz ochrony Środowiska Warmii i Mazur otrzymał w 2013 roku wyróżnienie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Podczas długoletniej pracy na Uczelni przyznano mu liczne wyróżnienia i nagrody.

Interesuje się historią, sportem, ekologią, lubi też podróżować.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.