W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tworzymy bazę personelu do walki z pandemią

30.11.2020

Włączenie syren 1 września

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi prośbami środowiska medycznego o stworzenie bazy osób chętnych do opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem w województwie warmińsko-mazurskim, uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się lekarzy, pielęgniarek, ratowników i opiekunów medycznych  oraz wolontariuszy do pracy w szpitalach i oddziałach zakaźnych oraz planowanym szpitalu tymczasowym.

  • Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: praca.covid@uw.olsztyn.pl lub telefonicznie: 797 829 617 (codziennie w godzinach 8.00 – 19.00).

Pozostaję z wyrazami szacunku i wdzięczności za Państwa dotychczasową pracę.

Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 


Klauzula informacyjna:

1.      Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

2.      W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl.

3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wolontariuszy na potrzeby podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów zgłaszającym potrzebę podjęcia współpracy z wolontariuszami w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19.

4.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5.      Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:

a)       przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,

b)      w rejestrze wolontariuszy prowadzonym przez Wojewodę, do czasu zakończenia działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19,

c)       do czasu odwołania zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.      Dane osobowe będą udostępniane podmiotom leczniczym oraz innym podmiotom zgłaszającym potrzebę podjęcia współpracy z wolontariuszami w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19. Dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom uprawnionym do żądania danych, co musi znajdować umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7.      Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych  osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.

8.      Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

9.      Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Materiały

Komunikat Wojewody ws. bazy osób chętnych do opieki nad pacjentami z COVID​_19 w warmińsko-mazurskim
Szanowni​_Państwo.pdf 0.38MB