W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19 - Zarządzenie i Polecenia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 r.

11.03.2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Komunikat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatachterapii zajęciowej.

Polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

 żłobkach i klubach dziecięcych

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski

Materiały

Polecenia
PILNE​_ZAKAZY​_organizacji​_Polecenia​_i​_Zarządzenia.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.03.2020 21:02 Krzysztof Kuriata
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
COVID-19 - Zarządzenie i Polecenia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 r. 3.0 12.03.2020 21:53 Krzysztof Kuriata
COVID-19 - Zarządzenie i Polecenia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 r. 2.0 12.03.2020 13:44 Krzysztof Guzek
COVID19 - ZARZĄDZENIE i Polecenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 marca 2020r 1.0 11.03.2020 21:02 Krzysztof Kuriata

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP