W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wjazd - przejazd - pobyt na Węgrzech

15.09.2020

Przywrócono tymczasowe kontrole na granicy Węgier od 1 września 2020 roku - Rozporządzenie Rządu Nr 407/2020 (VIII.30.) (A Kormány 407/2020. (VIII. 30.) Korm. Rendelete a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról).

Flag_of_Hungary

Wprowadzono ograniczenia w podróżach od 1 września 2020 roku - Rozporządzenie Rządu Nr 408/2020 (VIII.30.) XXXX) (A Kormány 408/2020. (VIII. 30.) (Korm. Rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól). Rozporządzenie dotyczy przekraczania granicy Węgier
z paszportem lub innym dokumentem podróży w celach nieoficjalnych (prywatnych). Ww. rozporządzenie uzupełniono Rozporządzeniem Rządu nr 422/2020 (IX.4.) o modyfikacji zasad podróżowania podczas epidemii zawartych w Rozporządzenia Rządu nr 408/2020 o ograniczeniach w podróżowaniu podczas trwania stanu gotowości epidemicznej (A Kormány 422/2020. (IX. 4.) Korm. Rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról).

Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Tak jak obywateli Węgier traktuje się sportowców, artystów i personel techniczny wydarzeń artystycznych.

Rozporządzenie nie dotyczy:

- przekraczania granicy w ruchu towarowym;

- przekraczania granicy z paszportem dyplomatycznym i służbowym (ustawa XII. Z 1998 roku);

- osób przekraczających granicę z paszportem prywatnym lub innym dokumentem z wizytą oficjalną (cel wizyty należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami)

- osób, które udowodnią, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły chorobę COVID-19.

 

TRANZYT

Cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym mogą wjechać na terytorium Węgier jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19.

Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest:

 

- spełnienie warunki kodeksu kontroli granicznej Schengen;

- wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraj docelowego;

- aby gwarantowany był jego wjazd do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie jego podróży.

 

Cudzoziemcy w ruchu osobowym tranzytowym przez terytorium Węgier mogą przejechać przez terytorium Węgier tylko wyznaczonymi trasami:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

Informacje o przejściach granicznych, wjeździe i wyjeździe z Węgier w drogowym ruchu tranzytowym,  trasach przejazdu, czasie oczekiwania na odprawę, informacje o sytuacji drogowej, miejscach postojów oraz czasie wyznaczonym na opuszczenie terytorium Węgier itp. znajdują się na stronie internetowej policji http://www.police.hu/en/news

Poruszając się wyznaczoną trasą, można przerwać podróż - oprócz miejsc wyznaczonych - tylko
w sytuacji awaryjnej wymagającej nagłej interwencji technicznej lub medycznej.

 

PODRÓŻ BIZNESOWA I W CELACH GOSPODARCZYCH

Cudzoziemiec przyjeżdżający na Węgry w związku z działalnością biznesową lub gospodarczą mogący potwierdzić faktyczne okoliczności przy wjeździe, może wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń.

Za podróż biznesową lub w celu gospodarczym można uznać działalność gospodarczą podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu prawnego prowadzoną w celu uzyskania zysku lub dochodu itp.

Jeśli w trakcie wjazdu na Węgry cudzoziemca powstaną wątpliwości związane z potwierdzeniem wiarogodności ww. uzasadnienia, będą go obowiązywać postanowienia zgodne z § 5 -7 (nie zostanie wpuszczony, może wystąpić o pozwolenie, które wiąże się z odbyciem kwarantanny).

Wzór poświadczenia celu podróży biznesowej

http://www.police.hu/sites/default/files/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

Bez ograniczeń może wjechać na terytorium Węgier osoba pełniąca funkcje kierowniczą lub pracownik firmy - podmiotu powiązanego. Służbowy cel podróży należy udowodnić. 

 

PRZYJAZD NA IMPREZY SPORTOWE I KULTURALNE

Możliwy jest przyjazd na międzynarodowe imprezy sportowe i kulturalne pod warunkiem:

- poddania się na granicy badaniu zdrowia, które nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19;

- przedstawienia biletu uprawniającego do udziału w ww. imprezach;

- przedstawienia negatywnego wyniku badania molekularnego - SARS-CoV-2 PCR test – wykonanego w ciągu 3 dni, potwierdzonego w języku węgierskim lub angielskim.

Terytorium Węgier należy opuścić w ciągu 72 godzin licząc od momentu wjazdu.

 

POBYT NA WĘGRZECH

Od 1 września 2020 r. cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym W CELU POBYTU.

Wyjątek stanowią osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy (należy wskazać
w formularzu miejsce przekroczenia granicy).

https://ugyintezes.police.hu/en/ugyinditas-ellenorzes?caseid=636f7669642d3032

O pozwolenie można ubiegać się tylko drogą elektroniczną poprzez stronę www.police.hu w języku węgierskim lub angielskim dokumentując swoją prośbę zgodnie z celem podróży:

- udział w postepowaniach sądowych lub urzędowych;

- skierowanie do placówki leczniczej;

- przystąpienie do egzaminów szkolnych/studenckich;

- wykonywanie pracy związane z działalnością transportową (dotarcie do miejsca rozpoczęcia pracy);

- udział w uroczystościach rodzinnych (śluby, chrzciny, pogrzeby);

- opieka nad bliskimi zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

- udział w znaczących międzynarodowych imprezach sportowych, kulturalnych, kościelnych;

- inny szczególny powód nie wymieniony powyżej.

 

Oryginały dokumentów potwierdzających ww. cele POBYTU należy mieć przy sobie przy przekraczaniu granicy i okazać je na wezwanie urzędnika.

Stan zdrowia osób posiadających powyższe pozwolenia może być sprawdzany na granicy. Podróżny musi poddać się badaniu. Osoby podejrzane o zarażenie koronawirusem nie będą wpuszczone na terytorium Węgier.

Jeżeli badanie nie stwierdzi zarażenia, osoby będą kierowane do odbycia 14-dniowej kwarantanny lub kwarantanny domowej. 

Osoba odbywająca we wskazanym ośrodku kwarantannę może ubiegać się - w urzędzie sanitarnym, który kwarantannę zarządził - o wydanie pozwolenia na wykonanie 2 testów (SARS-CoV-2 PCR test)
w ciągu 5 dni w odstępie 48 godzin, celem uzyskania zwolnienia z kwarantanny.

Do zwolnienia z kwarantanny bierze się pod uwagę również test wykonany w jednym z krajów strefy Schengen, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (badanie molekularne SARS-CoV-2 PCR potwierdzone
w języku węgierskim lub angielskim)

 

Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy przed wprowadzenie ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier i wykorzystać opłacone świadczenia do końca września br. Osoby takie muszą jednak przedstawić w języku węgierskim lub angielskim wynik jednorazowego testu biologii molekularnej - SARS-CoV-2 PCR test - wykonanego nie później niż 5 dni przed przyjazdem na Węgry, że w momencie wykonania badania w ich organizmie nie wykryto koronawirusa.