W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

WJAZD - PRZEJAZD - POBYT NA WĘGRZECH

13.09.2021

Flag_of_Hungary

WJAZD NA WĘGRY

Poniższe informacje mają jedynie charakter sygnalny i nie są źródłem prawa. Zostały opracowane na podstawie powszechnie dostępnych informacji z oficjalnych źródeł węgierskich. Szczegółowe przepisy można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych, na stronach usługodawców i właściwych organizacji. Nie komentujemy i nie bierzemy odpowiedzialności za informacje przekazywane wśród znajomych, na forach internetowych, facebook itp. Wydział Konsularny i Polonii nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie przez władze i służby węgierskie, do których należy ostateczna interpretacja przepisów.

 

Wjazd na terytorium Węgier drogą lądową lub wodną (czyli z wyłączeniem podróży samolotami)
z terytorium Austrii, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji lub Słowenii - bez względu na obywatelstwo – odbywa się według generalnych zasad, bez dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Oznacza to zwykłe przekraczanie granicy (z kontrolą graniczną) lub na wewnętrznych granicach strefy Schengen (czyli z terytorium Austrii, Słowacji i Słowenii) bez kontroli. Niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu podróży dla każdej osoby, także niepełnoletniej. Obywatela polskiego do przekroczenia granicy i pobytu za granica upoważnia ważny polski paszport lub dowód osobisty. Wjazd bez ważnego dokumentu (również w przypadku dziecka) jest nielegalny
i może nieść za sobą poważne konsekwencje. Tzw. elektroniczny dowód osobisty (aplikacja w telefonie) nie upoważnia do przekraczania granicy węgierskiej i pobytu na Węgrzech.

 

Wjazd na Węgry z terytorium Ukrainy lub przybycie drogą powietrzną (samolotem) określają inne zasady. Bez dodatkowych obostrzeń na terytorium Węgier mogą wjechać osoby:

 • przekraczające granicę w związku z pracą w transporcie towarowym;
 • posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych;
 • posiadacze paszportów prywatnych lub innych dokumentów podróży przybywający na Węgry z oficjalną wizytą, której cel musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami;
 • osoby, które w wystarczający sposób udowodnią, że przeszły zachorowanie na COVID-19
  w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wjazd;
 • osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego zgodnie z rozporządzeniem rządowym 60/2021 z 12 lutego 2021 r. oraz dokumentu podróży wskazanego w wyżej wymienionym certyfikacie, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób; osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego przez państwo, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zagranicznych, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób;
 • osoby legitymujące się certyfikatem odporności wydanym przez państwo wymienione
  w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu 17/2021 z 22 maja 2021 r.
  o wzajemnym uznawaniu certyfikatów odporności, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób.

 

Potwierdzenie ochrony przed COVID-19 może zostać dokonane za pomocą certyfikowanej aplikacji spełniającej warunki określone w rozporządzeniu rządowym 60/2021 z 12 lutego 2021 r. Należy dodatkowo okazać oficjalny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Za ekwiwalent certyfikatu odporności uznaje się okazanie cyfrowego certyfikatu COVID spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń
o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19, a potwierdzającego:

 

 • fakt zaszczepienia przeciwko COVID w ciągu ostatnich 12 miesięcy szczepionką zatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków lub zatwierdzoną w trybie nadzwyczajnym przez Światową Organizację Zdrowia lub zatwierdzoną do użytku na Węgrzech;
 • przebycie choroby spowodowanej COVID;
 • brak koronawirusa w organizmie w momencie badania na podstawie testu nie starszego niż 72 godziny spełniającego profesjonalne kryteria (test PCR na SARS-CoV-2).

 

Na terytorium Węgier mogą też wjechać m.in. osoby, które:

 • zarejestrowały się do przyjęcia szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 i wjeżdżają na Węgry w tym celu (osoby takie są zobowiązane udowodnić ten fakt w momencie wjazdu na Węgry, stawić się w wyznaczonym terminie we wskazanym punkcie szczepień i opuścić Węgry w ciągu 24 godzin od przyjęcia szczepienia);
 • wjeżdżają na Węgry w celu rejestracji na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 lub w celu przyjęcia szczepienia po tak dokonanej rejestracji (osoby takie są zobowiązane udowodnić ten fakt w momencie wjazdu na Węgry, stawić się w wyznaczonym terminie we wskazanym punkcie szczepień i opuścić Węgry w ciągu 24 godzin).

 

PRZEJAZD PRZEZ WĘGRY

Przejazd przez Węgry odbywa się na dotychczasowych zasadach (brak informacji o zmianach):

Cudzoziemcy w ruchu osobowym tranzytowym mogą przejechać przez terytorium Węgier tylko wyznaczonymi trasami: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

 

Informacje o przejściach granicznych, wjeździe i wyjeździe z Węgier w drogowym ruchu tranzytowym, czynnych przejściach granicznych, trasach przejazdu, czasie oczekiwania na odprawę, informacje
o sytuacji drogowej, miejscach postojów oraz czasie wyznaczonym na opuszczenie terytorium Węgier itp. znajdują się na stronie internetowej węgierskiej policji: http://www.police.hu/en/news

 

POBYT NA WĘGRZECH

Od 3 lipca 2021 r. Węgry złagodziły lub zniosły znaczną część obostrzeń pandemicznych:

 • zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w punktach handlowych i usługowych oraz środkach komunikacji zbiorowej, ale nakaz nadal obowiązuje w instytucjach służby zdrowia;
 • wprowadzono możliwość korzystania z lokali gastronomicznych, obiektów rekreacyjnych, turystycznych i noclegowych oraz udziału w imprezach kulturalnych i rozrywkowych,
  na których każdy widz posiada wyznaczone miejsce (np. kina, teatry, sale koncertowe itp.) bez posiadania certyfikatu odporności;
 • zniesiono obowiązek zachowywania odpowiedniej odległości (dystansu społecznego)
  w punktach handlowych i usługowych;
 • zwiększono z 50 do 100 osób dozwoloną liczba gości na imprezach prywatnych a na ślubach
  i weselach z 200 do 400 osób;
 • udział w imprezach sportowych i muzyczno-tanecznych oraz w imprezach powyżej 500 osób na wolnym powietrzu odbywa się tylko za okazaniem certyfikatu odporności. Osoby poniżej 18. roku życia również muszą posiadać tzw. certyfikat odporności lub być pod opieką osób posiadających taki certyfikat.