W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących do Włoch

27.11.2020

Informacje dla osób rozważających podróż do Włoch

Koronawirus PL
 Ostatnia aktualizacja informacji: 27.11.2020 r.

 

 

Wjazd do Włoch 

Rozporządzeniem z dnia 7 września br. wprowadzono 6 kategorii państw, dla których obowiązują osobne obostrzenia:

Kategoria A: San Marino i Watykan

 • Brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.

Kategoria B: Państwa Unii Europejskiej, państwa strefy Schengen, Wielka Brytania, Andora i Monako, Wyspy Owcze, Grenlandia, Azory, Madera, Wyspy Svalbard i Jan Mayen

 • Brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch   UWAGA !  – nie ma możliwości turystycznego wjazdu do stref pomarańczowej i czerwonej.
 • Nie ma konieczności poddania się kwarantannie, jednak należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria C: Hiszpania (włączając Ceutę i Melillę), Francja (włączając Gujanę Fr., Martynikę, Gwadelupę, Majottę i Reunion, a bez pozostałych terytoriów zamorskich), Belgia, Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów pozaeuropejskich), Wielka Brytania oraz Czechy 

 • Zarówno w przypadku pobytu jak i tranzytu przez wskazane państwa w ciągu ostatnich 14 dni, oprócz wypełnienia oświadczenia własnego są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 72 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są zarówno testy serologiczne i immunochromatograficzne, jak i testy przeprowadzone w formie wymazu. W przypadku braku takiego zaświadczenia należy poddać się takiemu testowi w momencie przybycia na lotnisko, do portu lub podczas przekraczania granicy lądowej (tam, gdzie jest to możliwe) lub wykonać test w przeciągu 48 godzin od wjazdu do Włoch w przychodni właściwej dla miejsca pobytu, pozostając w autoizolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.
 • Dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą ponadto zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria).
 • Testowi nie muszą poddawać się osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19.

Kategoria D: Rumunia, Australia, Kanada, Gruzja, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Korea Południowa, Tajlandia, Tunezja i Urugwaj

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria E: Pozostałe kraje

 • Wjazd do Włoch możliwy jest tylko w celach zawodowych, zdrowotnych, naukowych, w sytuacjach nagłych, lub konieczności powrotu do miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości wjazdu w celach turystycznych. Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria F: Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Dominikana

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą wjechać na terytorium Włoch. Wyjątek stanowią obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 9 lipca br. 

Zakaz wjazdu obowiązuje również osoby wjeżdżające z Kosowa i Czarnogóry, z wyjątkiem obywateli UE oraz członków ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 16 lipca br. oraz z Kolumbii, z wyjątkiem obywateli UE oraz członków ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 13 sierpnia br.

Ograniczenia przy wjeździe do poszczególnych regionów Włoch

 Uwaga!  Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch oraz spodziewać się wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie. Bieżące informacje można znaleźć na stronach poszczególnych regionów. Od 4 tygodni obserwuje się stały wzrost liczby osób zarażonych we Włoszech - bieżące informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych regionach Włoch znaleźć można na interaktywnej stronie przygotowanej przez włoską Obronę Cywilną.

 

Ograniczenia transportowe dla regionu Sardynii:

 • z dniem 5 czerwca br. przywrócone zostały połączenia drogą morską oraz krajowe połączenia lotnicze, natomiast z dniem 25 czerwca br. przywrócone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze.
 • turyści, którzy decydują się na wyjazd na Sardynię są zobligowani zarejestrować się na stronach regionu lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji „bezpieczna Sardynia” (Sardegna Sicura). Możliwe jest również dokonanie rejestracji na pokładzie statku lub samolotu (wzór formularza rejestracyjnego).

 

Ograniczenia transportowe dla regionu Sycylii:

 

Ograniczenia transportowe dla regionu Apulii:

Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Włoch

 Uwaga!  Na terytorium całych Włoch została wprowadzona godzina policyjna od 22:00 do 5:00.

​​​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest tutaj: wzór oświadczenia.

 

Ograniczenia na terytorium całych Włoch:

 • podtrzymany jest absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poddane kwarantannie ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia;
 • podtrzymany jest bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i gorączką (powyżej 37,5°C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego;
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5°C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.
 • Wszelkie środki transportu publicznego mogą być wypelnione jedynie w 50%.

Podczas poruszania się samochodem osobowym po terytorium Włoch:

 • należy unikać zajmowania miejsca obok kierowcy;
 • z tyłu  samochodu nie może podróżować więcej niż 2 pasażerów – miejsce środkowe musi być zawsze wolne; 
 • jeśli podróżujące osoby nie mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagane jest noszenia maseczek;
 • poszczególne regiony Włoch mogą zaostrzać przepisy w tym zakresie.

Transport kołowy:

 • należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku (np. dokumenty CMR);
 • kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki;
 • należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach.

Transport osób:

 • możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%;
 • we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów
 • konieczne jest stosowanie maseczek;
 • również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte;
 • powyższych ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem). 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

Pozostałe obostrzenia na terenie całych Włoch

 UWAGA!  Poszczególne regiony mogą wprowadzać obostrzenia bardziej rygorystyczne od poniżej opisanych, obowiązujących na terytorium całych Włoch. Wprowadzona została możliwość, decyzją władz lokalnych, czasowego zamknięcia po godz. 21.00 ulic i placów miejskich, gdzie mogą powstawać zgromadzenia.

 • na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).

 

 • ww. obowiązek nie dotyczy jedynie:
  • dzieci do lat sześciu;
  • osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności;​​​​​​
  • momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak).

Usilnie zaleca się ponadto zasłanianie dróg oddechowych w prywatnych lokalach mieszkalnych w obecności osób innych niż współdomownicy.

 

 • wprowadzono ograniczenia w działalności barów, pubów, restauracji, cukierni i lodziarni – mogą być one otwarte  w godz. 5.00-18.00. Przy 1 stoliku mogą przebywać, jeśli nie są współdomownikami, jedynie 4 osoby.

 • dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nietworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;

 • dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą niesamowystarczalną. Zakazane są amatorskie sporty kontaktowe;

 • centra handlowe będą zamknięte w dni świąteczne i dni poprzedzające dni świąteczne, poza aptekami, sklepami spożywczymi oraz kioskami z prasą i wyrobami tytoniowymi;

 • zawieszona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki;

 • zawieszona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury;

 • zawieszone są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu;

 • zawieszona jest organizacja targów i kongresów;

 • dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;

 • zawieszona jest organizacja bankietów towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom;

 • zaleca się nieorganizowanie spotkań w domach z osobami, które nie pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego;

 • pozostają zamknięte wyciągi i stacje narciarskie w oczekiwaniu na ewentualne inne dalsze rozstrzygnięcia na poziomie poszczególnych regionów;

 • zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania, za wyjątkiem niezbędnej konieczności, ale przy unikaniu skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Strefa pomarańczowa - dodatkowe obostrzenia w regionach i gminach 

 REGIONY:  APULIA, BAZYLIKATA, EMILIA-ROMANIA, FRIULI-WENECJA JULIJSKA, LIGURIA, MARCHE, SYCYLIA, UMBRIA

Obostrzenia dodatkowe w stosunku do wymienionych wcześniej, obowiązujących na terenie całego kraju:

 • zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu,  z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • zakaz przemieszczania się – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi środkami transportu - do gminy innej niż gmina zamieszkania/meldunku, z wyjątkiem okoliczności związanych z uwiarygodnionymi potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją wyższej konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług nieobjętych zawieszeniem, a które nie są dostępne w gminie zamieszkania/meldunku;
 • zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.
Strefa czerwona - dodatkowe obostrzenia w regionach i gminach

 REGIONY:  ABRUZJA, DOLINA AOSTY, KALABRIA, KAMPANIA, LOMBARDIA, PIEMONT, TOSKANIA

 PROWINCJE:  BOLZANO (Górna Adyga / Południowy Tyrol) 

Obostrzenia dodatkowe w stosunku do wymienionych wcześniej, obowiązujących na terenie całego kraju:

 • zakaz opuszczania miejsca zamieszkania z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby;
 • w konsekwencji, zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu, jak również przemieszczeń wewnątrz regionu, z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • zawieszona detaliczna działalność handlowa, z wyjątkiem sprzedaży artykułów spożywczych i pierwszej potrzeby. Pozostają otwarte apteki i punkty sprzedaży parafarmaceutyków, kioski i sklepy z art. tytoniowymi;
 • zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.
 • aktywność motoryczna dozwolona wyłącznie w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • zawieszenie wszelkich usług o charakterze osobistym z wyjątkiem usług pralniczych, pogrzebowych, fryzjerskich/balwierskich;
 • w sektorze publicznym nakaz ograniczenia obecności personelu w miejscu pracy do czynności niemożliwych do odłożenia w czasie i bezwzględnie wymagających wykonania w trybie stacjonarnym.
Wyjazd z Włoch

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla obywateli Unii Europejskiej. 

Sytuacja na granicach Włoch

Informacje na temat wjazdu do poszczególnych państw europejskich znajdują się na stronie internetowej Unii Europejskiej.

Wjazd do Polski

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni zyskali na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Co ważne, nie muszą odbywać kwarantanny. Wznowiony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach wewnętrznych granic UE, a od 17 czerwca 2020 r. również częściowo zostały wznowione loty międzynarodowe.
 

Więcej informacji:

Koronawirus - pytania i odpowiedzi

Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia

Infolinia Komendy Głównej Straży Granicznej: +48 22 500 40 00

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid): 698 107 933 

Pomoc medyczna na terenie Włoch

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, prosimy o kontakt z właściwą infolinią regionalną: 

Lombardia: 800 89 45 45;

Piemonte: 800 333 444;

Veneto:  800 46 23 40;

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300;

Valle d'Aosta: 800 121 121;

Umbria:  800 63 63 63;

Marche: 800 93 66 77;

Lazio: 800 11 88 00;

Campania:  800 90 96 99;

Calabria: 800 76 76 76;

Toscana: 800 55 60 60;

Sicilia: 800 45 87 87;

Emilia-Romagna: 800 033 033;

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88;

Trentino Alto Adige: 800 751 751;

W celu uzyskania zwykłych informacji można dzwonić na numer uruchomiony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia: 1500, a w Prowincji Piacenza pod numer: 05 23 31 79 79 (czynny: pn-pt, 8:00-18:00, sb: 8:00-13:00).

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia nt. postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem: 800 190 590.

Informazioni per chi vuole entrare in Polonia

A partire dal 13 giugno 2020, la Polonia ha deciso la riapertura delle frontiere interne dell'Unione Europea. I viaggiatori possono liberamente entrare, uscire e transitare dal teritorio della Repubblica di Polonia, senza obbligo di quarantena. È stato inoltre ripristinato il traffico ferroviario nell'ambito delle frontiere interne dell'UE. Dal 17 giugno 2020 invece, ha parzialmente ripreso il traffico aereo internazionale. 

 Le complessive informazioni sull'emergenza coronavirus in Polonia (sito in inglese)

► Le attuali informazioni relative al transito transeuropeo (sito in italiano)

 

Materiały

Ulotka - koronawirus
PIEGHEVOLE-CORONAVIRUSpdf.pdf 1.65MB
Koronawirus PL
Koronawirus​_PL.pdf 0.20MB
Modulo di registrazione - Sardegna
Modulo​_di​_registrazione​_-​_Sardegna.pdf 0.20MB