W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dot. wody do spożycia z wodociągu we Wroceniu, gmina Goniądz, powiat moniecki.

16.06.2021

Komunikat Nr 3/HK/2021 dotyczący braku przydatności wody do spożycia z wodociągu we Wroceniu, gmina Goniądz, powiat moniecki.

Uwaga pilny komunikat

Komunikat Nr 3/HK/2021 dotyczący braku przydatności wody do spożycia z wodociągu we Wroceniu, gmina Goniądz, powiat moniecki.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o
braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu we Wroceniu, gmina Goniądz,
powiat moniecki.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdził, iż woda z wyżej
wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach w
dniu 15.06.2021 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do
spożycia przez ludzi. Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

  • unieruchomienia wodociągu nie wyłączając jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do prac porządkowych (np. mycie podłóg, spłukiwania toalet),
  • podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań oraz przedstawienia na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji,
  • przekazania odbiorcom wody informacji o niewłaściwej jakości wody oraz o czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z zanieczyszczenia,
  • zapewnienia odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom,
  • przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 500 osób.
Produkcja wody wynosi 71 m³ na dobę.
Zaopatrywane miejscowości: Wroceń, Smugorówka Goniądzka, Smugorówka Dolistowska.